A+ R A-

Aktivnosti u okviru ReLOaD programa - Mladi kreatori promjena – Udruženje KULT Gradačac

Mladi kreatori promjena – Udruženje KULT Gradačac

„Mladi kreatori promjena“  je projekat namijenjen mladim osobama da direktno ili posredno sudjeluju u donošenju odluka u svojoj lokalnoj zajednici. Projekat je podržan kroz Regionalni program lokalne demokratije Zapadnog Balkana - ReLOaD, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

U sklopu projekta održale su se 3 edukativne radionice u prostorijama Društvenog centra Gradačac. Na trening su se mogli prijaviti svi zainteresovani mladi, koji žive na području općine Gradačac, a koji žele ovladati liderskim vještinama i učestvovati u kreiranju boljeg okruženja za mlade. Učesnici su tokom treninga imali priliku unaprijediti komunikacijske i prezentacijske vještine, naučiti više o timskom radu, ali i o  tome kako odrediti prioritete, donijeti odluku, napisati projekat i realizovati svoju ideju. Trening je obuhvatio sljedeće oblasti: javno zagovaranje, lobiranje, volonterizam i pisanje projektnih prijedloga.

Druga faza projekta počela je u decembru prošle godine, gdje su odabrani najbolji i najaktivniji učesnici sa prethodnih radionica, ukupno njih 30. Mladi su počeli s izradom lokalnih građanskih inicijativa koje će doprinijeti poboljšanju položaja istih na području općine Gradačac. Shodno tome grupe su predložile i pokrenule svoje inicijative, pa tako je 1. grupa kandidirala problem: „Nedostatak budžetske stavke po pitanju mladih Općine Gradačac“,  2. grupa: „Nedostatak omladinskog centra u Gradačcu“ i 3. grupa:„Nedostatak Strategije prema mladima u Gradačcu“.

Inicijative su službenim putem podnesena nadležnim službama Općine Gradačac na dalje razmatranje i usvajanje, a polaznici će nastaviti djelovati na sprovođenju tih inicijativa i u budućnosti. Mentor učesnicima tokom cjelokupnog projekta bio je Jasmin Jašarević, certifikovani trener ispred PRONI Centra za omladinski razvoj Brčko, koji ističe sljedeće:

„Partnerstvo sa Udruženjem KULT Gradacac rezultiralo je sa tri inicijative za poboljšanje položaja mladih ove opštine. Inicijative su sproveli 31 mlada osoba iz Gradacca koji danas dobijaju i zaslužene certifikate i priznanja. Drago mi je da sam bio dio ove priče kao mentor i trener.“

Završna aktivnost projekta se desila u srijedu (27.2.2019) u prostorijama Banje „Ilidža“, gdje u prisustvu predstavnika općinskih struktura, donatora, partnera i medija, upriličena dodjela certifikata i priznanja najuspješnijim omladinskim aktivistima/cama, koji su doprinijeli uspjehu ovog projekta.

 „Prošli smo kroz puno toga, ali je projekat ipak iznijedrio 30 novih, obučenih, aktivista/ica od kojih s pravom možemo očekivati da budu pokretači promjena u svojoj lokalnoj zajednici.“ – istakao je Emir Duraković, koordinator projekta i predsjednik Udruženja KULT Gradačac.