A+ R A-

Članci

Promocija DRAS sistema

Ovim putem Vas obavještavamo da u sklopu Zajedničkom programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ počinjemo sa promocijom DRAS sistema ( https://drasinfo.org/ ).

DRAS je online platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama, klizištima, zemljotresima i lokacijama minsko sumnjivih površina sa ciljem promjene pristupa smanjenju rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini.

Općina/Grad (unijeti naziv opcine ili grada) je partner na pomenutom Programu od 2019. godine, te smo intenzivno radili sa Programskim timom kako bi sve potrebne informacije bile dostupne na DRAS platformi. Kao rezultat, finaliziran je pregled za općinu/grad (unijeti naziv općine ili grada), i dostupan je na portalu https://drasinfo.org/ zajedno sa preostalim općinama i gradovima, partnerima na Programu.


Video: