A+ R A-

Shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH, 39/14) te članovima 17., 28., 36., 70., 75. Zakona, ugovorni organ je dužan da na svojoj Internet stranici objavi plan nabavki, informacije o postupcima, odluke o izboru i eventualnom poništenju u postupku nabavke te pruži posjetiocima sve ostale relevantne informacije o javnim nabavkama koje sprovodi.

To vam u okviru ove web stranice donosimo pregled postapaka javnih nabavki općine Gradačac.

2019. - godina

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XVI

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XV

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XIV

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XIII

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XII

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XI

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-X

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-IX

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JAVNIM NABAVKAMA U OPĆINI GRADAČAC

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-VIII

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-VII

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-VI

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-V

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-IV

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI I PREČIŠĆENI TEKST PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-III

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI I PREČIŠĆENI TEKST PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-II

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI I PREČIŠĆENI TEKST PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-I

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLANA JAVNIH NABAVKI I PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u

2018. - godina

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - NOVEMBAR 2018

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - OKTOBAR 2018 - 2

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - OKTOBAR 2018

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - SEPTEMBAR 2018

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - MAJ 2018

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - MART2018 - 2

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - MART 2018

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - FEBRUAR 2018

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU ;   PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018-u

2017. - godina

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017-u

Odluke donesene u toku 2019-e godine u okvru postupaka javnih nabavki

DECEMBAR 2019-e

Konkurentski zahtjev - nabavka rabljenog putničkog vozila

NOVEMBAR 2019-e

Otvoreni postupak - Sanacija lokalnih cesta oštećenih prilikom izgradnje mreže

Konkurentski postupak - nabavka računara i informatičke opreme

Direktni sporazum - revizija glavnog projekta kanalizacione mreže u sjevernom dijelu

Direktni sporazum - izgradnja stadiona Mionica I

Konkurentski postupak - Izgradnja stadiona u MZ Zelinja Donja

Otvoreni postupak - Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta

Direktni sporazum - licenca za antivirus

Direktni sporazum - PONOR

Direktni sporazum - Oprema za STEM projekat

Direktni sporazum - Izgradna kanalizacione mreže

Otvoreni postupak - Izgradnja stadiona Mionica 1 - prva faza

Direktni sporazum - Serverski softveri

OKTOBAR 2019-e

Direktni sporazum - Materijal za čišćenje

SEPTEMBAR 2019-e

Poništenje postupka - Izrada glavnog projekta - sanacija bedema

Poništenje postupka - Izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog projekta starog grada

Poništenje postupka - Nabavka rabljenog putničkog motornog vozila

Direktni sporazum - Prevoz učenika MZ Jasenica - Gradačac - MZ Jasenica

Poništenje postupka - Izgradnaj stadiona Mionica 1

AVGUST 2019-e

Direktni sporazum - Usluge razglasa i rasvjete

Otvoreni postupak - Sanacija pet kuća Požarike - Begovina

Konkurentski zahtjev - Nabavka kompjuterskog materijala

Konkurentski zahtjev - Izvođenje pripremnih radova na izgradnji dijela kraka 7 u industrijskoj zoni

Poništenje postupka - Usluge prevoza učenika MZ Jasenica - Gradačac

Obustava postupka - Geofizičko snimanje

JULI 2019-e

Direktni sporazum - Bravarski materijal

Odluka o provedenom konkurentskom zahtjevu - Nabavka vatrogasnog vozila

Odluka o direktnom sporazumu - Izrada eko ostrva

JUNI 2019-e

Odluka o direktnom sporazumu - Orezivanje stabala

Otvoreni postupak - Nabavka i ugradnja dječijih igrališta

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka usluga vatrometa

Odluka o direktnom sporazumu - Usluge popravke i održavanje zgrade - krečenje

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka ogreva drva za potpalu

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka poklona od bakrorezbarije

MAJ 2019-e

Odluka o usvajanju žalbe ponuđača i poništenju postupka javne nabavke

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka napitaka

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka autoguma

Odluka o direktnom sporazumu - Održavanje spomenika, jarbola na području općine

Odluka o direktnom sporazumu - Prevoz učenika

Odluka o direktnom sporazumu - Osiguranje zaposlenih

APRIL 2019-e

Odluka o direktnom sporazumu - Servisiranje fotokopir aparata

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka vozila

Odluka o direktnom sporazumu - Revizija projekta sanacije oštećenog fudbalskog terena

Odluka o direktnom sporazumu - Izrada projektne dokumentacije za proširenje kanalizacione mreže

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u provedenom otvorenom postupku javne nabavke usluga - održavanje javne rasvjete na području općine za 2019-u godinu

 

JANUAR - MART 2019-e

Direktni sporazumi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje automobila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - benzin dizel

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke za izgradnju fekalne kanalizacije u dijelu MZ Svirac - Mejremići

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova interventne sanacije na nekategorisanim putevima na području općine Gradačac

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge popravka i održavanja vozila za potrebe Općine Gradačac

Odluka o direktnom sporazumu sa bankom

Odluka o poništenju postupka javne nabavke benzina i dizela za potrebe voznog parka Općine Gradačac

Rješenje po žalbi

 

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.