A+ R A-

Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Gradačac za učešće u u evaluacionoj komisiji

Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Gradačac za učešće u u evaluacionoj komisiji u Općini Gradačac u okviru Regionalnog programa lokalne demoratije na Zapadnom Balaknu (ReLOaD)

 Poziv članovima organizacija civilnog društva sa područja općine Gradačac da se prijave za učešće ukomisiji za evaluaciju je objavljen na web stranici Općine Gradačac19.juna, te je bio otvoren do 21. juna 2019. godine.

Do predviđenog roka, ukupno se prijavila jedna (1) kandidatkinja, i to:

  1. Gđa Almasa Huskić iz Mreže žena Veliko srce BiH, prijava pristigla dana 20. juna 2019. godine

Zbog činjenice da se do predviđenog roka prijavila samo jedan predstavnica civilnog društva, predstavnici Općine Gradačac i UNDP-a / ReLOaD projekta su konstatovali da se neće sprovoditi proces glasanja, te da nema smetnji da se ista izabere za člana komisije za evaluaciju.

Predstavnica civilnog društva će biti imenovana Rješenjem o imenovanju komisije od strane općinskog načelnika.

Članovi komisije za evalauciju koju čine predstavnica civilnog društva sa područja općine Gradačac, dva predstavnika Općine Gradačac i dva predstavnika UNDP / ReLOaD projekta će dogovoriti termin evaluacije pristiglih projekata.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).