A+ R A-

Saopćenje štaba CZ Gradačac za 18.05.2014.

 

U toku 17/18.05.2014.godine vodostaj u ravničarskom području općine u MZ Okanovići i Ledenice Donje se postepeno normalizuje.

            U dosadašnjem periodu Operativnom centru CZ prijavljeno je 115 klizišta. Zbog velikog broja klizišta formirana su tri stručna tima koja su od juče na terenu radi obilaska istih, sagledavanja stanja klizišta, predlaganja odredjenih mjera kao i interventnih sanacija pojedinih klizišta gdje je to moguće. Apelujemo na vlasnike objekata kojima stručna komisija sugeriše privremeno napuštanje ugroženih ili oštećenih objekata da to obavezno ispoštuju radi sprečavanja tragičnih posljedica. 

             U toku su sanacije putnih pravaca od odrona i oštećenja, kako bi se omogućila prohodnost saobraćaja, kao i obilježavanje odgovarajućom signalizacijom oštećenih mjesta na mostovima i saobraćajnicama.

             Pitka voda se doprema cisternom u naseljena mjesta Zeljina Sr., Vučkovci, Srnice D. i G. u koordinaciji sa navedenim MZ.

             Za najugroženije se vrši podjela prehrambenih paketa putem Crvenog križa.

             Na terenu su i ekipa HES-a Doma zdravlja kao i općinski sanitarni inspektor radi sagledavanja preduzimanja i predlaganja potrebnih mjera i aktivnosti stanovništvu na terenu i uzimanja uzoraka vode, kao i dezinsekcija poplavljenih objekata, sa uputama vlasnicima objekata o daljem postupanju.  

             Voda na gradskom vodovodu je za ispravna za piće ali Štab CZ upozorava stanovništvo, bez obzira sa kojeg vodovoda koristi vodu, da obavezno vrši prokuhavanje iste kako bi se spriječile pojave epidemije.

 I dalje se apeluje na gradjane da pružaju medjusobnu pomoć jedni drugima ali i da prate odredjene devijantne pojave na terenu kao što su podizanje cijena prehrambenih proizvoda, pitke vode i dr. u trgovačkim objektima i sl. i te pojave prijavljuju nadležnim inspekcijskim službama.

            Gradjani mogu i dalje javljati informacije i probleme sa terena na kontakt telefon 816-985 ili 121. Sve informacije se mogu dostavljati i PU Gradačac na telefon 122, kao i putem patrola PU koje se nalaze na odredjenim punktovima.            

            Za općine pogodjene katastrofalnim poplavama u toku je prikupljanje pomoći na odredjenim punktovima. U cilju što racionalnije podjele pomoći i usmjeravanja iste gdje je to najpotrebnije na snazi je odluka da sva udruženja imaju obavezu koordinirati ovu aktivnost sa Općinskim štabom CZ a osoba za koordinaciju je član Štaba Hasanbašić Hajrudin.

              Takodje je otvoren prihvatni punkt za evakuisane iz Šamca u područnoj OŠ „I.G.Kovačić „ u Ledenicama Donjim, preko puta firme „Rasim gradnja“. Ovom prilikom pozivamo na sve stanovnike Šamca, koji su smješteni na području naše općine, da se obavezno prijave na navedeni punkt radi formiranja odgovarajućih evidencija a kontakt osoba je Udvinčić Suad, telefon 061/322-800, ili u Crveni križ općine Gradačac, kontakt osoba Amir Kikić, sekretar Crvenog križa općine, telefon 817-406.