A+ R A-

Saopćenje štaba CZ Gradačac za 17.05.2014.

U toku 16/17.05.2014.godine došlo je do pada vodostaja u ravničarskom području općine u MZ Okanovići i Ledenice Donje.

            U dosadašnjem periodu Operativnom centru CZ prijavljeno je 89 klizišta. Zbog velikog broja klizišta formirana su tri stručna tima koja će u toku dana izvršiti obilazak istih, sagledati stanje klizišta i predložiti odredjene mjere.

             U toku su sanacije putnih pravaca od odrona i oštećenja kako bi se omogućila prohodnost saobraćaja, kao i obilježavanje odgovarajućom signalizacijom oštećenih mjesta na mostovima i saobraćajnicama.

             Pitka voda se doprema cisternom u naseljena mjesta Zeljina Sr., Vučkovci, Srnice D. i G. u koordinaciji sa navedenim MZ.

             Za najugroženije je izvršena podjela prehrambenih paketa putem Crvenog križa.

             Na terenu su i ekipa HES-a Doma zdravlja kao i općinski sanitarni inspektor radi sagledavanja preduzimanja i predlaganja potrebnih mjera i aktivnosti stanovništvu na terenu i uzimanja uzoraka vode.

               U toku jučerašnjeg dana i jutros u operativnom centru CZ zabilježeno je na stotine poziva i apela za pomoć u hrani, vodi, lijekovima sa poplavljenih općina Šamac, Modriča, Jakeš i dr. Od juče je ekipa Ronilačkog kluba „Vidara“  angažovana na evakuaciji i dopremi hrane u saradnji sa kriznim štabom iz Šamca.

               Općina Gradačac je uputila pomoć u hrani i pitkoj vodi na ovo područje.

               Obzirom da je osim Crvenog križa još nekoliko udruženja gradjana pokrenulo aktivnosti na prikupljanju pomoći za općine pogodjene katastrofalnim poplavama donesena je odluka da sva udruženja imaju obavezu koordinirati ovu aktivnost sa Općinskim štabom CZ a osoba za koordinaciju je član Štaba Hasanbašić Hajrudin.

               Ovom prilikom apelujemo na gradjane da se odazovu akciji prikupljanja pomoći za nastradale od poplava, a do sada prijavljeni punktovi su u Gradskom kinu, Fiskulturnoj sali OŠ „I.G.Kovačić“ i Crveni križ kao i punktovi po tržnim centrima.

   I dalje se apeluje ma gradjane da pružaju medjusobnu pomoć jedni drugima ali i da prate odredjene devijantne pojave na terenu kao što su podizanje cijena prehrambenih proizvoda, pitke vode i dr. u trgovačkim objektima i sl. i te pojave prijavljuju nadležnim inspekcijskim službama.

             Štab CZ upozorava stanovništvo, bez obzira sa kojeg vodovoda koristi vodu, da obavezno vrši prokuhavanje iste kako bi se spriječile pojave epidemije.

            Gradjani mogu i dalje javljati informacije i probleme sa terena na kontakt telefon 816-985 ili 121. Sve informacije se mogu dostavljati i PU Gradačac na telefon 122, kao i putem patrola koje se nalaze na odredjenim punktovima.