A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 11. radne sjednice Općinskog vijeća održane 01.02.2018. godine

Predsjednik Kluba vijećnika RDS-a Hajrudin Mehanović

Inicijativa: Naveo je da mu je prije nekoliko dana dolazio Raif ef. Huskić sa jednom inicijativom za koju nije znao da je pokrenuta na ovom Vijeću. Radi se o inicijativi, koju treba da obradi Komisija za priznanja i nazive a riječe je o tome da se jednoj od naših gradskih ulica dadne ime po rahmetli prof. Mustafi Imamoviću. Ta inicijativa je davno podnesena i ništa nije urađeno po tom pitanju. Svjesni smo da u Gradačcu imamo ulicu Hasan Kikić, OŠ “Hasan Kikić”, MSŠ “Hasan Kikić”, a nemamo ni jednu ulicu, po stavu naučnih krugova, po najvećem velikanu našeg doba iz Gradačca a to je rahmetli prof. Mustafa Imamović. Ukoliko nadležna Komisija ne želi da se bavi ovim pitanjem, delegira ovo pitanje prema nekoj od službi u Općini Gradačac da za narednu sjednicu pripreme nacrt Odluke. Koliko zna rahmetli Mustafa Imamović je iz ulice kja se zove Kadić Mahala. Ulica u centru grada se zove Hasan Kikić. Mišljenja je da ne treba davati nazive, dva, tri puta po istim ljudima a da neki drugi velikani ovog vremena ne budu adekvatno spomenuti.

Odgovor:

Inicijativa je proslijeđena Komisiji za priznanja I nazive koja je nadležna za postupanje po istoj. Napominjemo da je u pripremi izrada I kandidovanje prema Općinksom vijeću Odluke o nazivima ulica I trgova I dodjele brojeva stanovima. Pored Vaše upućeno je jeoš nekoliko inicijativa za dodjelu ili zamjenu naziva ulica. Komisija će sve navedene inicijative razmotriti I predložiti Odluku na nekoj od narednih sjednica Općinskog vijeća.

Još članaka...

 1. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 9. radne sjednice Općinskog vijeća održane 23.11.2017. godine
 2. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 8. radne sjednice Općinskog vijeća održane 12.10.2017. godine
 3. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 7. radne sjednice Općinskog vijeća održane 05.09.2017. godine
 4. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 5. radne sjednice Općinskog vijeća održane 04.05.2017. godine i nastavka sjednice održanog 15.06.2017. godine
 5. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 4. Radne sjednice Općinskog vijeća održane 30.03.2017.
 6. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 3. radne sjednice Općinskog vijeća održane 28.02.2017. godine
 7. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 2. radne sjednice Općinskog vijeća održane 02.02.2017. godine
 8. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 1. radne sjednice Općinskog vijeća održane 28.12.2016. godine
 9. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 37. radna sjednica - 02.06.2016. godine
 10. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 33. radna sjednica - 14.01. 2016. godine
 11. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 32. radna sjednica - 23.12. 2015. godine
 12. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 31. radna sjednica - 24.11. 2015. godine
 13. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 28. radna sjednica - 30.07. 2015. godine
 14. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 27. radna sjednica - 01.07. i 30.07. 2015. godine
 15. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 26. radna sjednice - 28.05.2015. godine