A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 13. radne sjednice Općinskog vijeća održane 05.04.2018. godine

Predsjedavajući Općinskog vijeća Enir Šakić je predložio, obzirom da je projekat vodosnabdijavanja u velikoj fazi i misli da će bit realizovan u naredne dvije godine, misli da je opština Gradačac sazrela da se pokrene još jedan veliki projekat bar da se ide sa idejnim rješenjem. Pokrenuo je inicijativu da se krene u toplifikaciju općine. Predložio je Općinskom vijeću da se krene sa idejnim rješenjem a onda s izvedbenim. Napomenuo je da je taj problem do sada riješila Tuzla, Gračanica, Lukavac, Živinice rješavaju. Misli da mi, kao razvijena općina, možemo krenuti u istom pravcu.

Odgovor:

Općinski organi duže vremena razmatraju ovo pitanje imajući u vidu zagađenost zraka u zimskom periodu. Pitanje toplifikacije gradskog područja kandiidovano je prema višim nivoima vlasti kao i međunarodnim organizacijama. U okviru projekta međugranične saradnje u inicijativi je kandidovanje ovog projekta i prema rasploživim informacijama isti se nalazi u Vijeću ministara BiH koje ga, preko nadležnog ministarstva, treba kandidovati prema Evropskoj komisiji.

Iz neformalnih razgovora sa predstavnicima ambasada pojedinih zemalja Evropske unije imamo saznanja da Evropska komisija iznalazi sredstva za ovaj projekat kao i za projekat zamjene azbest-cementnih cijevi u gradskoj vodovodnoj mreži. 

Također je pokrenuo inicijativu da se prilikom kreiranja budžeta za narednu godinu odvoje izvjesna sredstva za sufinansiranje, u užem dijelu grada, gdje se koristi čvrsto gorivo, da se naprave izmjene za korištenje obnovljivim izvorima energije, tj. grijanje na pelet, na solarnu energiju ili neki drugi obnovljivi izvor koji će manje zagađivat centar grada.

Odgovor:

Vaša inicijativa će biti uzeta u obzir prilikom izrade budžetskih dokumenata za narednu godinu.

Još članaka...

 1. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 12. radne sjednice Općinskog vijeća održane 14.03.2018. godine
 2. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 11. radne sjednice Općinskog vijeća održane 01.02.2018. godine
 3. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 9. radne sjednice Općinskog vijeća održane 23.11.2017. godine
 4. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 8. radne sjednice Općinskog vijeća održane 12.10.2017. godine
 5. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 7. radne sjednice Općinskog vijeća održane 05.09.2017. godine
 6. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 5. radne sjednice Općinskog vijeća održane 04.05.2017. godine i nastavka sjednice održanog 15.06.2017. godine
 7. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 4. Radne sjednice Općinskog vijeća održane 30.03.2017.
 8. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 3. radne sjednice Općinskog vijeća održane 28.02.2017. godine
 9. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 2. radne sjednice Općinskog vijeća održane 02.02.2017. godine
 10. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 1. radne sjednice Općinskog vijeća održane 28.12.2016. godine
 11. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 37. radna sjednica - 02.06.2016. godine
 12. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 33. radna sjednica - 14.01. 2016. godine
 13. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 32. radna sjednica - 23.12. 2015. godine
 14. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 31. radna sjednica - 24.11. 2015. godine
 15. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 28. radna sjednica - 30.07. 2015. godine