A+ R A-

Saopćenje štaba CZ za 22.05.2014. godine

U dosadašnjem periodu Operativnom centru CZ prijavljeno je 202 klizišta. Zbog velikog broja klizišta danas su se na raspolaganje stavila četiri geologa iz Tuzle radi obilaska najkritičnijih klizišta. Formirana su dva stručna tima koja će narednih dana raditi na terenu          

             I dalje apelujemo na vlasnike objekata kojima stručna komisija sugeriše privremeno napuštanje ugroženih ili oštećenih objekata da to obavezno ispoštuju radi sprečavanja tragičnih posljedica. 

             Prema podacima dobijenim iz Službe HES-a Doma zdravlja svi vodovodi su higijenski ispravni za piće, obzirom da je i Vodovod Domažić ispravan.

             U toku današnjeg dana Ekipa HES-a je vršila dezinfekciju i deratizaciju poplavljenih domaćinstava u Kerepu i podjelu letaka sa uputama o ponašanju za vrijeme poplave i prevenciji crijevnih zaraznih oboljenja.

             U toku sutrašnjeg dana vršit će se dezinfekcija i deratizacija poplavljenih objekata u Ledenicama i Okanovićima.          

             Apelujemo na stanovništvo da postupa po uputama JZU Dom zdravlja i JP  Veterinarska stanica koja se emituju na Radio-Gradačcu vezano za postupke u trenutnim okolnostima.           

            U skladu sa propisimasa radom je počela i Općinska komisija za procjenu šteta.

            Humanitarne aktivnosti se provode putem Crvenog križa općine Gradačac.

U toku su aktivnosti na evidentiranju svih osoba na općini Gradačac koja su zbog djelovanja poplava i klizišta privremeno iseljena iz svojih objekata.

            Gradjani mogu i dalje javljati informacije i probleme sa terena na kontakt telefon 816-985 ili 121. Sve informacije se mogu dostavljati i PU Gradačac na telefon 122, kao i putem patrola koje se nalaze na odredjenim punktovima.

            I dalje pozivamo sve stanovnike Šamca ili drugih općina pogodjenih poplavama, koji su smješteni na području naše općine, da se obavezno prijave u Općinsku službu za društvene djelatnosti radi formiranja odgovarajućih evidencija a kontakt osoba je Udvinčić Suad, telefon 061/322-800 ili u Crveni križ općine Gradačac, kontakt osoba Amir Kikić, sekretar Crvenog križa općine, telefon 817-406.

             Prijava je obavezna radi ostvarivanja odredjenih prava.