A+ R A-

Saopćenje štaba CZ za 21.05.2014. godine

U dosadašnjem periodu Operativnom centru CZ prijavljeno je 165 klizišta. Zbog velikog broja klizišta danas su se na raspolaganje stavila tri geologa iz Tuzle i jedan iz Gradačca radi obilaska najkritičnijih klizišta. Formirana su dva stručna tima koja će narednih dana raditi na terenu          

             I dalje apelujemo na vlasnike objekata kojima stručna komisija sugeriše privremeno napuštanje ugroženih ili oštećenih objekata da to obavezno ispoštuju radi sprečavanja tragičnih posljedica. 

             Pitka voda se doprema cisternom u naseljena mjesta Vučkovci, Srnice D. i G. i Biberovo Polje u koordinaciji sa navedenim MZ.     

             Na terenu su ekipa HES-a Doma zdravlja kao i općinski sanitarni inspektor radi sagledavanja, preduzimanja ili predlaganja potrebnih mjera i aktivnosti stanovništvu na terenu i uzimanja uzoraka vode i dezinfekciji poplavljenih objekata. Na jutrošnjoj sjednici Štaba CZ zaključeno je da se metodom slučajnog uzorka uzmu uzorci sa po tri bunara u poplavljenim MZ. Takodje je zaključeno da se nabavi odredjena količina Izosana i podijeli vlasnicima bunareva na poplavljenom području uz stručne upute o korištenju.

             Na osnovu naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite izvršen je obilazak svih školskih objekata, podijeljena dezinfekciona sredstva i date upute za korištenje a uradjena je dezinfekcija u OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ u Zeljini Donjoj.

             U toku sutrašnjeg dana vršit će se asanacija poplavljenih objekata na terenu.          

             Na jutrošnjoj sjednici Štaba donesen je i zaključak da se Elektrodistribuciji Tuzla uputi zahtjev da privremeno obustavi redukcije struje na vodovodu u Mionici dok je na snazi Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće.

             Apelujemo na stanovništvo da postupa po uputama JZU Dom zdravlja i JP  Veterinarska stanica koja se emituju na Radio-Gradačcu vezano za postupke u trenutnim okolnostima.           

            Svi vodovodi su higijenski ispravni za piće ali je na snazi mjera preventivnog prokuhavanja vode sa istih u cilju zaštite od obolijevanja.

             Za najugroženije stanovnike naše općine pogodjene poplavama ili klizištima se vrši podjela prehrambenih paketa putem Crvenog križa u saradnji sa MZ.

            U skladu sa propisima aktivirana je Općinska komisija za procjenu šteta.

I dalje se apeluje na gradjane da pružaju medjusobnu pomoć jedni drugima ali i da prate odredjene devijantne pojave na terenu kao što su podizanje cijena prehrambenih proizvoda, pitke vode i dr. u trgovačkim objektima i sl. i te pojave prijavljuju nadležnim inspekcijskim službama.

U toku su aktivnosti na evidentiranju svih osoba na općini Gradačac koja su zbog djelovanja poplava i klizišta privremeno iseljena iz svojih objekata.

            Gradjani mogu i dalje javljati informacije i probleme sa terena na kontakt telefon 816-985 ili 121. Sve informacije se mogu dostavljati i PU Gradačac na telefon 122, kao i putem patrola koje se nalaze na odredjenim punktovima.

            Ovom prilikom pozivamo sve stanovnike Šamca ili drugih općina pogodjenih poplavama, koji su smješteni na području naše općine, da se obavezno prijave u Općinsku službu za društvene djelatnosti radi formiranja odgovarajućih evidencija a kontakt osoba je Udvinčić Suad, telefon 061/322-800, ili u Crveni križ općine Gradačac, kontakt osoba Amir Kikić, sekretar Crvenog križa općine, telefon 817-406.

             Prijava je obavezna radi ostvarivanja odredjenih prava.