A+ R A-

Saopćenje štaba CZ Gradačac za 19.05.2014. godine

U toku 18/19.05.2014.godine stanje sa vodostajem u ravničarskom području općine u MZ Okanovići i Ledenice Donje se normalizuje.

U dosadašnjem periodu Operativnom centru CZ prijavljeno je 119 klizišta. Zbog velikog broja klizišta formirana su tri stručna tima koja od 17.05. vrše obilazak prijavljenih klizišta.

Apelujemo na vlasnike objekata kojima stručna komisija sugeriše privremeno napuštanje ugroženih ili oštećenih objekata da to obavezno ispoštuju radi sprečavanja tragičnih posljedica. 

U toku su sanacije putnih pravaca od odrona i oštećenja kako bi se omogućila prohodnost saobraćaja.

Pitka voda se doprema cisternom u naseljena mjesta Zeljina Sr., Vučkovci, Srnice D. i G. u koordinaciji sa navedenim MZ.

Za najugroženije se vrši podjela prehrambenih paketa putem Crvenog križa.

Na terenu su ekipa HES-a Doma zdravlja kao i općinski sanitarni inspektor radi sagledavanja, preduzimanja ili predlaganja potrebnih mjera i aktivnosti stanovništvu na terenu i uzimanja uzoraka vode. 

Na jutrošnjoj sjednici Općinskog štaba civilne zaštite sugerisano je da JZU Dom zdravlja i JP  Veterinarska stanica putem Radio-Gradačca daju upute stanovništvu o neophodnim postupcima gradjana u trenutnim okolnostima.           

Voda na gradskom vodovodu je za ispravna za piće aliŠtab CZ upozorava stanovništvo, bez obzira sa kojeg vodovoda koristi vodu, da obavezno vrši prokuhavanje iste kako bi se spriječile pojave epidemije.

Na osnovu Naredbe Kantonalnog štaba CZ Općinska komisija za procjenu šteta će dostaviti preliminarnu procjenu šteta od poplava i klizišta na našoj općini.

 I dalje se apeluje na gradjane da pružaju medjusobnu pomoć jedni drugima ali i da prate odredjene devijantne pojave na terenu kao što su podizanje cijena prehrambenih proizvoda, pitke vode i dr. u trgovačkim objektima i sl. i te pojave prijavljuju nadležnim inspekcijskim službama.

Gradjani mogu i dalje javljati informacije i probleme sa terena na kontakt telefon 816-985 ili 121. Sve informacije se mogu dostavljati i PU Gradačac na telefon 122, kao i putem patrola koje se nalaze na odredjenim punktovima.

Za općine pogodjene katastrofalnim poplavama u toku je prikupljanje i podjela pomoći na odredjenim punktovima. U cilju što racionalnije podjele pomoći i usmjeravanja iste gdje je to najpotrebnije na snazi je odluka da sva udruženja imaju obavezu koordinirati ovu aktivnost sa Općinskim štabom CZ a osoba za koordinaciju je član Štaba Hasanbašić Hajrudin.

Takodje je otvoren prihvatni punkt za evakuisane iz Šamca u područnoj OŠ „I.G.Kovačić„ u Ledenicama Donjim, preko puta firme „Rasim gradnja“. Ovom prilikom pozivamo sve stanovnike Šamca, koji su smješteni na području naše općine, da se obavezno prijave na navedeni punkt radi formiranja odgovarajućih evidencija a kontakt osoba je Udvinčić Suad, telefon 061/322-800, ili u Crveni križ općine Gradačac, kontakt osoba Amir Kikić, sekretar Crvenog križa općine, telefon 817-406.

U toku jučerašnjeg dana 33 porodice sa ovog područja su smještene na području naše općine preko navedenih punktova.