A+ R A-

Saopćenje štaba CZ za 20.05.2014. godine

U toku 19/20.05.2014.godine stanje sa vodostajem u ravničarskom području općine u MZ Okanovići i Ledenice Donje je normalizovano.

            U dosadašnjem periodu Operativnom centru CZ prijavljena su 162 klizišta. Zbog velikog broja klizišta formirana su tri stručna tima koja od 17.05. vrše obilazak prijavljenih klizišta. U toku današnjeg dana na osnovu Naredbe KŠCZ ostvareni su kontakti sa Rudarsko-geološko-gradjevinskim fakultetom Tuzla radi angažovanja stručnog kadra-geologa na klizištima.

             I dalje apelujemo na vlasnike objekata kojima stručna komisija sugeriše privremeno napuštanje ugroženih ili oštećenih objekata da to obavezno ispoštuju radi sprečavanja tragičnih posljedica. 

             U toku su sanacije putnih pravaca od odrona i oštećenja kako bi se omogućila prohodnost saobraćaja.

             Pitka voda se doprema cisternom u naseljena mjesta Vučkovci, Srnice D. i G. i Biberovo Polje u koordinaciji sa navedenim MZ.     

             Na terenu su ekipa HES-a Doma zdravlja kao i općinski sanitarni inspektor radi sagledavanja, preduzimanja ili predlaganja potrebnih mjera i aktivnosti stanovništvu na terenu i uzimanja uzoraka vode. 

             Dostavljena su saopštenja odn. upute JZU Dom zdravlja i JP  Veterinarska stanica Radio-Gradačcu radi uputa stanovništvu o neophodnim postupcima gradjana u trenutnim okolnostima.           

            Svi vodovodi su higijenski ispravni za piće ali je na snazi mjera preventivnog prokuhavanja vode sa istih u cilju zaštite od obolijevanja.

             Za najugroženije stanovnike naše općine pogodjene poplavama ili klizištima se vrši podjela prehrambenih paketa putem Crvenog križa u saradnji sa MZ.

            U skladu sa propisima aktivirana je Općinska komisija za procjenu šteta.

I dalje se apeluje na gradjane da pružaju medjusobnu pomoć jedni drugima ali i da prate odredjene devijantne pojave na terenu kao što su podizanje cijena prehrambenih proizvoda, pitke vode i dr. u trgovačkim objektima i sl. i te pojave prijavljuju nadležnim inspekcijskim službama.

U toku su aktivnosti na evidentiranju svih osoba na općini Gradačac koja su zbog djelovanja poplava i klizišta privremeno iseljena iz svojih objekata.

            Gradjani mogu i dalje javljati informacije i probleme sa terena na kontakt telefon 816-985 ili 121. Sve informacije se mogu dostavljati i PU Gradačac na telefon 122, kao i putem patrola koje se nalaze na odredjenim punktovima.

 

            Za općine pogodjene katastrofalnim poplavama u toku je prikupljanje i podjela pomoći na odredjenim punktovima. U cilju što racionalnije podjele pomoći i usmjeravanja iste gdje je to najpotrebnije na snazi je odluka da sva udruženja imaju obavezu koordinirati ovu aktivnost sa Općinskim štabom CZ a osoba za koordinaciju je član Štaba Hasanbašić Hajrudin.        

             Takodje je otvoren prihvatni punkt za evakuisane iz Šamca u područnoj OŠ „I.G.Kovačić„ u Ledenicama Donjim, preko puta firme „Rasim gradnja“.

            Ovom prilikom pozivamo sve stanovnike Šamca ili drugih općina pogodjenih poplavama, koji su smješteni na području naše općine, da se obavezno prijave na navedeni punkt radi formiranja odgovarajućih evidencija a kontakt osoba je Udvinčić Suad, telefon 061/322-800, ili u Crveni križ općine Gradačac, kontakt osoba Amir Kikić, sekretar Crvenog križa općine, telefon 817-406.

             Prijava je obavezna radi ostvarivanja odredjenih prava.