A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 14. radna sjednice - 28.04.2014. godine

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Izražavam protest da su pitanja, prijedlozi i inicijative kao tečka dnevnog reda pozicionirani na sami kraj sjednice, kao zadnja točka. To je učinjeno vjerovatno iz razloga da niko ništa ne pita. U svim predstavničkim, odnosno zastupničkim tijela ta tačka je postavljena na samom početku sjednice kao aktuelni sat gdje se izvršna vlast pita o provedbi materijala koji su usvojeni na predstavničkom organu vlasti.

 Inicijator:  Jusuf Prljača

 Odgovor: -------

 ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se u Mjesnoj zajednici Srnice Gornje urede putevi sa makadamskom podlogom u što kraćem roku s obzirom da je u proteklom vremenu bilo obilnih padavina koje su te makadamske puteve oštetile. Konkretno, u zaseoku Muharemovići gdje je put u nagibu došlo je do ispiranja kolovoza te je znatno otežano saobraćanje mještana. 

Inicijator:  Elvedin Hrnčić

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Kada će se pristupiti realizaciji uređenja zemljišta u Mjesnoj zajednici Srnice Gornje a isto je planirano Budžetom na ekonomskom kodu 615311/8?

Inicijator:  Elvedin Hrnčić

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Zašto vijećnici od načelnika i općinskih službi ne dobijaju odgovore na postavljena vijećnička  pitanja sa prethodnih sjednica? U poslovniku o radu Općinskog vijeća stoji da su nadležne općinske službe dužne dostaviti odgovore na vijećnička pitanja u roku od 30 dana, odnosno do naredne sjednice Općinskog vijeća.

Inicijator:  Elvedin Hrnčić

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Da se materijal za sjednice Općinskog vijeća Gradačac dostavlja minimalno 10 dana prije sjednice Općinskog vijeća (član 47 Poslovnika Općinskog vijeća). Inicijativu pokrećem iz razloga sazivanja komisija Općinskog vijeća. Problem nastaje iz razloga što su dva dana neradna za Stručnu službu Općinskog vijeća, a odnosi se na vikend, dan prije sjednice vijeća se ne mogu održavati sjednice komisija zato što materijali sa njih, u tom slučaju, ne bi mogli biti obrađeni. Po uručivanju materijala vijećnicima Stručna služba Općinskog vijeća se sa predsjednicima komisija konsultuje o terminu održavanja i dnevnom redu sjednice tek drugi dan. Tako da ostanu samo dva dana vremena za održavanje sjednica komisija. Smatram da je period od 10 dana optimalan kako bi se sve navedene aktivnosti mogle kvalitetno odraditi.

Inicijator:  Elvedin Hrnčić

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Obraćam se načelniku i Općinskom vijeću Gradačac da preko nadležnih općinskih službi izvrše finansijsku reviziju Organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Gradačac jer ista nije urađena više od dvije godine. Pod ovom revizijom smatram reviziju svih finansijskih izvještaja te reviziju svih dosadašnjih prihoda i rashoda organizacije kao i način raspodjele sredstava.

Inicijator:  Adis Jukan

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Mjesna zajednica Zelinja Donja je uradila projekat širenja korita rijeke koja protiče kroz Mjesnu zajednicu. Stoga zahtijevamo od Općine da nam pomogne u parcijalnoj  realizaciji projekta jer se sveke godine, usljed obilnih padavina voda izlijeva iz korita rijeke i nanosi velike materijalne štete na stambenim i privrednim objektima i na poljoprivrednom zemljištu. Nedavno je ponovo poplavljena škola, džamija, ambulanta porodične medicine, igralište, kuće i td. a šteta i posljedice poplave se ne mogu sanirati mjesecima poslije. Mulj ostaje mjesecima poslije poplave oko škole, ambulante, džamije i td. i to može ostaviti velike posljedice na stanovnike nekoliko okolnih mjesnih zajednica.

Tražim da općinska služba pošalje inspekciju koja će utvrditi je li ljudski faktor kriv za te poplave tj. ko je pored svojih parcela suzio korito i prouzrokovao izlijevanje rijeke iz korita.

Klub samostalnih vijećnika će tražiti vanrednu sjednicu Općinskog vijeća na kojoj će se razmatrati pitanje otklanjanja uzroka izlijevanja rijeka iz riječnih korita.

Inicijator:  Samir Spahić

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Da Općina dodijeli društveni dom u Mjesnoj zajednici Zelinja Donja na korištenje Mjesnoj zajednici. Isti Zahtjev je upućen Općini i od strane Vijeća Mjesne zajednice. Razlog za podnošenje Zahtjeva jeste zato što se objekat nalazi u katastrofalnom stanju i prijeti opasnost od njegovog urušavanja. Razlog više za odobrenje zahtjeva jeste činjenica da se on nalazi neposredno pored autobuskog stajališta.

Inicijator:  Samir Spahić

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Da se izvrši posipanja rizlom makadamskih puteva  na relacijama: Rajska-Lipica-Zelinja Donja, Zelinja Donja-Bandera-Jasenica i put Ramići-Poljane, u Mjesnoj zajednici Zelinja Donja. Podsjećam da za nekoliko dana imamo i obilježavanje Dana čete u Mjesnoj zajednici Zelinja Donja.

Inicijator:  Mersed Šaldić

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Obzirom da postoji ogroman interes cjelokupne javnosti a posebno privrednika apelujemo na nadležnu Općinsku službu a takođe i na Općinskog načelnika da već za predstojeću sjednicu općinskog vijeća pripreme sav potreban materijal koji je neophodan kako bi se u što kraćem vremenu pristupilo izmjeni Regulacionog plana općine Gradačac.

Inicijator:  Mersed Šaldić

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Obzirom da neki vijećnici nakon 5., 6. tačke dnevnog reda napuste sjednicu iniciram da se vodi evidencija o prisustvu vijećnika i na kraju sjednice Općinskog vijeća kako bi se sankcionisali oni  koji sjednici ne prisustvuju do kraja.

Inicijator:  Mersed Šaldić

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Pokrećem inicijativu da se reguliše propust na rječici u Mjesnoj zajednici Ledenice Gornje, zaseok Zelenkići. U proteklom periodu ovaj zaseok je ozbiljno poplavljen zbog izliva ove rječice na ovom propustu.

Inicijator:  Enir Šakić

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Šta se dešava sa Hadži efendijinom vodom? Molim nadležnu Općinsku službu da poduzme sve neophodne aktivnosti kako bi se ova česma stavila u funkciju. Tokom cijelog rata ta voda je bila u funkciji a sada, već duže vrijeme, ta voda se ne koristi. Iz tradicionalnih razloga to izvorište bi trebalo privesti funkciji, ako ništa, onda bar kao turističku atrakciju.

Inicijator:  Enir Šakić

Odgovor: -------

 ........................................................................................................................................................................................................................... 

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Pokrećem inicijativu da nadležna Općinska služba sagleda stanje puteva i drugih infrastrukturnih objekata na općini Gradačac nakon obilnih kišnih padavina te da napravi prioritete djelovanja na ona područja koja su najugroženija. Ako su sredstva nedostatna,u Budžetu predviđena za ovu svrhu, predlažem da se rebalansom Budžeta povećaju.

Inicijator:  Enir Šakić

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Kada sve institucije imaju pješačke prelaze predlažem da se ispred Službe Općinskog vijeća obilježi pješački prijelaz kako bi i ova služba i pješaci bili bezbijedni prilikom prelaska preko ulice.

Inicijator:  Enir Šakić

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Prije nego što predložim inicijativu reći ću nekoliko riječi o krivini u ulici 6. bataljona Mjesna zajednica Vida 2 na magistralnoj cesti M.14.1. Na prošloj sjednici Općinskog vijeća predložio sam da se odbojnici ograde poprave zbog nastalih oštećenja od strane nesavjesnih  vozača. To je urađeno i zato bih pohvalio Općinsku službu na hitnosti rješavanja ovog problema.

Pošto krivina nije obilježena vertikalnom signalizacijom i tablama za usmjeravanje predlažem da zbog čestih slijetanja i gubitka života da se od pravca Gradačca, odnosno Modriče, a prije krivine, na magistralnoj cesti M.14.1. u ulici 6. bataljona Mjesna zajednica Vida 2 instaliraju video kamere koje će pratiti vozače koji prekoračuju brzinu i na osnovu toga će vozači biti sankcionisani. Ovo bi bila privremena mjera dok se ne urade trotoari i krivina u cjelini na navedenoj dionici puta.

Inicijator:  Fahro Iskrić

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Pozivam se na inicijativu Kluba SBB-a BiH sa vanredne sjednice Općinskog vijeća. Tražim napismeno reviziju zapošljavanja u općinskom organu uprave, JU i JP kojima je osnivač Općina Gradačac. Ovdje akcenat stavljam na JZU «Dom zdravlja» Gradačac, JP «Komunalac» Gradačac, JZU «Banja Ilidža» Gradačac, kao i JU Javna biblioteka «Alija Isaković» Gradačac.

Tražim pisani odgovor do sljedeće sjednice Općinskog vijeća. Koliko je radnika primljeno od januara 2013. g. u ove JU i da li se zaista obraćala pažnja na stvarne potrebe određenih kadrova ili se akcenat stavio na stranačku pripadnost i rodbinske veze onih koji su na ovaj način uhljebljeni. Ako se zaista obratila pažnja na stvarne potrebe i stručnu kompetentnost, tražim informaciju ko je, imenom i prezimenom, primljen na određena radna mjesta u prethodno spomenutim ustanovama.

Inicijator:  Lejla Vuković

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Radi se o autobuskim stajalištima na području općine Gradačac. Mislim da smo jedna od rijetkih općina koja nema uređeno ovo pitanje. Autobuska stajališta nisu adekvatno obilježena, nisu natkrivena, na njim nisu postavljene klupe na kojima bi starije i iznemogle osobe mogle sjesti. Ovoj problematici bi trebalo posvetiti pažnju kako bi mogli riješiti ovo pitanje.

Inicijator:  Mirsad Pekarić

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Planom rada JP Veterinarska stanica je predviđeno zbrinjavanje pasa lutalica. Je li nešto konkretno urađeno po tom pitanju? Svjedoci smo da se više ne može gotovo izaći od pasa lutalica koji leže po ulicama i trotoarima i ne sklanjaju se. Jesu li psi lutalice adekvatno zbrinuti po Planu zbrinjavanja? Postavlja se pitanje sigurnosti građana i nadam se da se neće čekati da se dese neželjene posljedice pa tek onda krenuti u realizaciju aktivnosti koje su predviđene.

Inicijator:  Mirsad Pekarić

Odgovor: -------

  ...........................................................................................................................................................................................................................

Pitanje,prijedlog,inicijativa: Da se i na području MZ Lukavac Gornji urede bankine, pogotovo na nizbrdicama na kojima su kišne padavine zgrnule bankine i sada je velika vjerovatnoća oštećenja asfaltne podloge zbog mimoilaženja vozila koja se kreću tim putnim pravcima. Takođe je neophodno izvršiti nasipanje makadamskih puteva kako bi stanovništvo adekvatno moglo koristiti te putne pravce.

Inicijator:  Mirsad Pekarić

Odgovor: -------