A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 13. radna sjednice - 31.03.2014. godine

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Od pomoćnika Općinskog načelnika za privredu, razvoj i finansije tražim odgovor na pitanje kada će biti uplaćena kotizacija za sportske klubove. Podsjećam da klubovi stalno dobijaju opomene zbog neuplate kotizacije i daljnje takmičanje bi im zbog toga moglo biti dovedeno u pitanje.


Inicijator:

vijećnik Jusuf Prljača


Odgovor: -------


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

?????

 

Inicijator:

vijećnik !!!

 

Odgovor: -------

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Dokle su stigle isplate paušala starom sazivu Općinskog vijeća? Predlažem da se očiste stari dugovi jer bi zbog neizmirenja obaveza i aktuelni saziv Općinskog vijeća mogao ubrzo doći u istu poziciju.

 

Inicijator:

vijećnik Jusuf Prljača

 

Odgovor: -------

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Na 1. radnoj sjednici predložio sam inicijativu oko rješavanja trotoara i krivine na magistralnoj cesti M 14.1 u ulici VI bataljona MZ Vida II. Kada je trotoar u pitanju Općinski načelnik se obratio Federalnoj direkciji cesta u maju mjesecu prošle godine i obećano je rješavanje trotoara u 2014. godini. Na navedenoj krivini je 24.03.2014. godine izgubljen još jedan život, a jedan je spašen.

Ponovo predlažem inicijativu u cjelosti kada je riječ o krivini na magistralnoj cesti M 14.1 u ulici VI bataljona MZ Vida II. Krivinu treba obilježiti vertikalnom signalizacijom i tablama za usmjeravanje saobraćaja. Od Gradačca prema Modriči izvršiti produžetak odbojne ograde do 10 metara. To je ranije urađeno i spašen je jedan život, sada predlažem da se odbojnik ograde popravi jer je oštećen a da se od Modriče prema Gradačcu odbojna ograda produži 20 metara i da se postave za usmjeravanje saobraćaja kao i vertikalna signalizacija koja će upozoravati na opasnosti koje se često dešavaju na krivini.

 

 

Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić

 

Odgovor: -------

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Obzirom da je Odluka o komunalnom redu prošla odgovarajuću proceduru još u prošlom sazivu Općinskog vijeća apelujemo na nadležnu općinsku službu da koordiniranim aktivnostima sa JP Komunalac organizuju obilazak domaćinstava koji su u skladu sa pomenutom Odlukom obavezni da plaćaju komunalne usluge. Obilaskom bi se obuhvatila domaćinstva kako u ruralnom tako i urbanom dijelu općine.

Ovakve aktivnosti bi za rezultat trebale da imaju animiranje, odnosno povećanje broja korisnika komunalnih usluga i smanjenje broja divljih deponija a znamo da nam je svima cilj čista i zdrava životna sredina. Naravno, nadležna služba treba pripremiti mehanizme kojima bi animirala potencijalne korisnike komunalnih usluga, odnosno odgovarajuće sankcije za domaćinstva koja se ogluše o Odluku o komunalnom redu.

 

 

Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić

 

Odgovor: -------

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Pokrećem inicijativu da izvršna vlast poduzme korake na uređenju puta na relaciji Jeloče Selo – Toke i kraka za izvorište Lugovi do trafoa električne energije i pumpi za vodu radi lakše prilaska zbog kvarova na pumpama. Razlog više za uređenje navedenih dionica puta jeste što se na tom području nalazi obradivo poljoprivredno zemljište pa bi, samim tim, poljoprivredni proizvođači lakše dolazili do svojih imanja.

 

Inicijator:

vijećnik Šemsudin Kavazović

 

Odgovor: -------

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

U blizini džamije u Jelovče Selu je evidentirano klizište koje je dovelo do oštećenja asfaltnog puta. Pokrećem inicijativu za sanaciju tog puta. Podsjećam da klizište ugrožava mezarje familije Tokić. Sanaciji klizišta i puta bi trebalo pristupiti što prije kako ne bi došlo do pomijeranja kaburova pa dovelo do još većih troškova neophodnošću eshumacije istih.

 

Inicijator:

vijećnik Šemsudin Kavazović

 

Odgovor: -------

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Prije godinu dana sam podnio inicijativu vezano za imenovanje ulice po borcu i šehidu Kemalu Čandiću zvanom Kemura a nisam dobio odgovor od nadležne komisije.

 

Inicijator:

vijećnik Šemsudin Kavazović

 

Odgovor: -------

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se u Mjesnoj zajednici Zelinja Donja izvrši nasipanje makadamskih puteva. Napominjem da se prilikom dženaze gotovo ne može doći do nekih mezarja.

 

Inicijator:

vijećnik Samir Spahić

 

Odgovor: -------

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Klizištem je 2010. godine oštećen dio asfaltnog puta u zasoeku Poljane, Mjesna zajednica Zelinja Donja. Klizište je sanirano a oštećena dionica puta zahvaćena klizištem nikada nije sanirana. Zato, da ne bi došlo do ponovnog klizanja zemljišta, pokrećem inicijativu prema nadležnoj Općinskoj službi da pristupi asfaltiranju navedene dionice i izradi kanalica koje bi pokupile dio vode koja sada leži na tim mjestima.

 

Inicijator:

vijećnik Samir Spahić


Odgovor: -------