A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 12. radna sjednice - 27.02.2014. godine

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Obzirom da vremenski uslovi dozvoljavaju da se pristupi sanaciji udarnih rupa i oštećenja na kolovozu apelujemo na načelnika, odnosno nadležnu službu, da pokrene tendersku proceduru za odabir najpovoljnijeg izvođača kako bi se sanaciji pristupilo u što kraćem vremenu i na taj način izbjegle neželjene posljedice, kako na učesnike u saobraćaju tako i na motorna vozila koja se svakodnevno saobraćaju oštećenim dionicama.


Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić


Odgovor: -------


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

U članu 10. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putu osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom u stavu 2 da se prva četiri časa izvode na poligonu ili na putu sa manjom frekvencijom saobraćaja, kojeg odredi nadležni organ općine. U članu 44. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putu, osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom A kategorije i A1 potkategorije polaže se na poligonu i na javnom putu, a ispit iz ostalih kategorija i potkategorija polaže se na javnom putu.

Na osnovu navedenih članova predlažem inicijativu da općinska služba, odnosno općinski organ vrate poligon za početnu obuku vozača u nadležnost auto školama koje su registrovane na teritoriji općine Gradačac.

 

 

Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić

 

Odgovor: -------

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Ispred vijeća Mjesne zajednice Mionica Centar podnosim inicijativu da se iz općinskog budžeta odobri iznos od 2.000 KM. Sredstva bi bila utrošena za sanaciju poda u sali MZ Mionica Centar, a sredstva da se obezbijede sa stavke sredstava namijenjenih mjesnim zajednicama.

 

Inicijator:

vijećnik Bahrudin Ahmetagić

 

Odgovor: -------

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Na vanrednoj sjednici održanoj 25.02.2014. godine, znači prije dva dana, pomoćnik Općinskog načelnika Mustafa Šakić je iznio podatke da je općinski budžet u suficitu cca 2 miliona KM, pa pitam Općinskog načelnika zašto i pored suficita u budžetu ne poštuje Odluku o izvršenju budžeta za 2014. godinu.

 

Inicijator:

vijećnik Elvedin Hrnčić

 

Odgovor: -------

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Predsjednica Upravnog odbora Dječijeg obdaništa «Kolibri», koja je smijenjena, je uputila dopis Općinskom načelniku dana 27.01.2014. godine, i Upit dana 03.02.2014. godine, pa me zamolila da pitam kada će dobiti odgovore na njih.

 

Inicijator:

vijećnik Elvedin Hrnčić

 

Odgovor: -------

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Stranci demokratske akcije obratilo se nekoliko građana Mjesne zajednice Kerep vezano za zloupotrebu posipnog materijala pa od nadležne općinske službe tražimo da preispita ovaj slučaj kako bi se izbjeglo manipulisanje podacima. Da li je došlo do zloupotrebe istog?

 

Inicijator:

vijećnik Elvedin Hrnčić


Odgovor: -------