A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 31. radna sjednica - 24.11. 2015. godine

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

 

Na nastavku 27. radne sjednice Općinskog vijeća održane dana 30.07.2015. godine uputio sam dvije inicijative Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove. Prva inicijativa se odnosila na nastavak izgradnje pješačke staze od Lipovaca do autoelektričarske radnje „Elektro Mašić“ u ulici VI bataljoba na Magistralnoj cesti M.14.1. Druga inicijativa se odnosila na izgradnju ulične rasvjete od ulaska u Gradačac sa modričke strane pored Zvijezdinog stadiona do Autobuske stanice.  Tražio sam da se uradi projektna dokumentacija za uličnu rasvjetu za navedenu lokaciju a da se ujedno aplicira za nastavak pješačke staze i ulične rasvjete preme Direkciji cesta Federacije BiH a obećano mi je ako Služba odradi dio posla koje sam naveo da bi radovi mogli biti završeni u 2016. godini.

Pitanje Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Da li je urađena projektna dokumentacija za uličnu rasvjetu od ulaska u Gradačac sa modričke strane pored Zvijezdinog stadiona do autobuske stanice?

Pitanje Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Da li ste aplicirali prema Direkciji cesta Federacije BiH za nastavak pješačke staze kao i za rješavanje ulične rasvjete?

Pitanje Općinskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu: Da li ste obavili razgovor sa humanitarnom organizacijom „Centar za aktivno starenje Švicarska“ oko pomoći u relizaciji opremanja Društvenog doma Vida II?

Inicijativa: U članu 21. Zakona o sigurnosti saobraćaja, na putu osposobljavanje upravljanja motornim vozilom (Službeni glasnik BiH, broj 46/12) u stavu 1. tačke c) stoji da se prva četiri časa izvode na poligonu ili na putu sa manjom frekvencijom saobraćaja, kojeg odredi nadležni organ Općine. U članu 44. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putu osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilima „A“ kategorije i „A1“ potkategorije polaže se na poligonu i na javnom putu a ispit ostalih kategorije i potkagorija polaže se na javnom putu. Na osnovu navedenih članova predlažem inicijativu da Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove za nerednu sjednicu pripreme tačku dnevnog reda: „Prijedlog Odluke o dodjeli poligona za obuku vozača auto-školama registrovanih na teritoriji općine Gradačac“. Auto škole kao i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona će uputiti zahtjev Općinskoj službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove da pripremi prijedlog o dodjeli poligona auto-školama registrovanim na teritoriji općine Gradačac. 

Inicijativa: Na regionalnoj cesti Gradačac-Ormanica u naselju Humke Mjesna zajednica Mionica III  kod limarske radnje, a prije Hambara, u blizini kolovoza nalazi se stablo sa velikim krošnjama granja iznad kolovoza koje ugrožava bezbijednost saobraćaja dolazeći u kontakt sa teretnim motornim vozilima, a dolaskom snijega posljedice mogu biti i veće. Zato predlažem inicijativu da Služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove uputi zahtjev prema kantonalnoj Direkciji cesta oko rješavanja ovog problema.

Inicijator: Fahro Iskrić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

 

Pokrećem inicijativu da se u Budžet za 2016. godinu uvrste sredstva za osnivanje općinske stonoteniske lige pri Sportskom savezu općine Gradačac i sredstva za organizovanje memorijelnog turnira u stonom tenisu za mlađe i starije kategorije.

Na osnovu ličnih saznanja i kontakata sa građanima i sportistima podnosim inicijativu i prijedlog da se u Budžetu Općine Gradačac za 2016. godinu predvide dodatna finansijska sredstva za Sportski savez općine Gradačac, radi nabavke nekoliko stolova za stoni tenis sa opremom za organizaciju buduće općinske lige Gradačca u stonom tenisu. Ova aktivnost će doprinijeti i većoj kvaliteti rada Sportskog saveza općine Gradačac, ali i privući više djece i mčadih na teritoriji cijele općine da se počnu baviti ovom sportskom i vannastavnom aktivnošću.

Socijalna komponenta stonog tenisa također nije zanemarljiva. Bez obzira igrate li kod kuće ili sa prijateljima ili u parku ili klibu, stoni tenis potiče zajedništvo, komunikaciju i kolegijalnost, bez obzira na godine.

U Koni se stonim tenisom aktivno bavi 10 miliona  igrača, a broj rekreativaca neslužbeno se procjenjuje na 300 miliona . Za usporedbu, prema FIFA-inoj procjeni u cijelom svijetu ima 40 miliona registrovanih nogometaša.

Upravo je to cilj da se što više mladih uključi i da se na taj način doprinese organizaciji slobodnog vremena i ponudi veća raznovrsnost sportskih aktivnosti za mlade , a također i za starije kategorije.    

Inicijator: Edin Alić

Odgovor: ---