A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 28. radna sjednica - 30.07. 2015. godine

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Da se hitno pristupi sanaciji klizišta na parceli Gubaljević Midhata u rejonu Hunke. Pomenuto klizište prijeti da u potpunosti uništi voćnjak Mujčinović ( Ramiz) Bahrudin. Svi znamo šta znači dugogodišnje podizanje voćnjaka a zatim, usljed klizišta, dođe do pomijeranja sadnica i samog međurednog prostora. Pomenutom vlasniku taj voćnjak je izvor egzistencije i sin je poginulog pripadnika Armije BiH. Općinska komisija je izlazila na teren, međutim, nikakve aktivnosti nisu poduzete. 

Inicijator: Mirsad Pekarić

Odgovor: ---

 

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

 

Da se pod hitno pristupi posipanju puteva sa makadamskom podlogom na dionicama:

-          Hasanbašići-Rijeka i sokak prema Okićima;

 

-          Sokak prema kućama Medinić Silvia, Bajramović Semira, Hasić Džemala i td.;

 

-          Sokak prema kući Ibrahima Ganića;

 

Inicijator: Mirsad Pekarić

Odgovor: ---