A+ R A-

SPISAK ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA GRADAČAC 2012-2016

SPISAK ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA GRADAČAC SA PREDSJEDNICIMA KLUBOVA:

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE (7 članova)Šaldić Mersed, predsjednik kluba SDP-a;
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE (7 članova) Hrnčić Elvedin, predsjednik kluba SDA;
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST (5 članova) Pekarić Mirsad, predsjednik kluba SBB;
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU (4 člana) Prljača Jusuf, predsjednik kluba Stranke za B i H;
BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ (2 člana) Hermin Halilović, predsjednik kluba BPS;
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK (2 člana) Iskrić Fahro, predsjednik kluba NSRZB;
SNAGA EKONOMSKOG POKRETA (2 člana) Mešić Sadik, predsjednik kluba Stranke;
KANDIDAT ZA NACIONALNE MANJINE (1 član) Jusufović Enver;