A+ R A-

Vlada FBiH prihvatila inicijativu o uspostavi Grada Gradačac

Vlada FBiH je na 96. Sjednici održanoj 23.marta 2017. razmatrala i podržala inicijative za izradu i donošenje Zakona o uspostavi Grada Gradačac, koju su podnijeli općinski načelnik i Općinsko vijeće Gradačca. U inicijativi je istaknuto da je u Općini Gradačac usvojena Odluka o proglašenju Grada Gradačac, te da su za to ispunjeni svi uslovi propisani Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH. Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo pravde da bude nosilac izrade nacrta zakona.