A+ R A-

D O K U M E N T I

Poštovani posjetioci

U okviru ove kategorije možete izvršiti download dokumenata koje donosi i usvaja Općinsko vijeće Gradačac

DOWNLOAD:

POSLOVNIK O RADU OPĆINKOG VIJEĆA GRADAČAC

               -  Odluka o izmjeni  Poslovnika o radu Općinskog vijeća od 01.07.2015. godine

KODEKS PONAŠANJA IZABRANIH PREDSTAVNIKA – VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU GRADAĈAC

POSLJEDNJE VIJESTI

Službeni glasnik 5/20-GRAD

DOWNLOAD (http://www.gradacac.ba/naslovna/images/PDF/Sluzbeni_glasnici/2020/05-20.pdf)

Službeni glasnik 4/20-GRAD

DOWNLOAD (http://www.gradacac.ba/naslovna/images/PDF/Sluzbeni_glasnici/2020/04-20.pdf)