A+ R A-

B U DŽ E T OPĆINE GRADAČAC ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 19.Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj 19/06,76/08 i 5/09) i na osnovu člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na sjednici održanoj 21.03.2013.godine, donosi

B U DŽ E T OPĆINE GRADAČAC ZA 2013.GODINUCjelokupan dokument možete download-ovati u nastavku:

Downloadi
Budzet_2013 Budzet_2013
Budžet općine Gradačac za 2013-u godinu