A+ R A-

Usluga provjere statusa predmeta putem slanja SMS poruke

Poštovani sugrađani,

Obavještavamo Vas da je u svrhu povećanja transparentnosti djelovanja lokalne uprave dostupna nova usluga.

Naime riječ je o mogućnosti provjere statusa predmeta Vašeg podnešenog zahtjeva iz oblati urbanizma i građenja.

Ukoliko građani žele saznati status svog predmeta potrebno je da pošalju SMS sa slijedećim sadržajem:

„Status Identifikacioni broj predmeta„

npr:

Status 06/1-23/1-33/17

 

Identifikacioni broj predmeta građani mogu dobiti na potvrdi o predaji podneska koja se izdaje na šalteru gdje je podnesen zahtjev.

Broj za slanje SMS poruke je

061/229-409

 

Ovo unaprijeđenje informatičkog sistema ima za cilj da poboljšamo usluge Općine Gradačac te da Vama na lakši i pristupačniji način omogućimo da brže, jeftinije i efikasnije dođete do potrebnih informacije.

Kvalitetna usluga - naš prioritet-

Mi smo tu zbog Vas.

OPIS SISTEMA:

SMS Modul,koji predstavlja jednu od funkcionalnosti Općinskog softvera za kancelarisko poslovanje,  predstavlja efikasno rješenje kada je u pitanju pružanje informacija podnosiocima zahtjeva o statusu njihovog zahtjeva/predmeta koji se rješava unutar nadležne službe u organu lokalne uprave.

Kada podnosilac zahtjeva pošalje SMS poruku sa identifikacionim brojem predmeta na odgovarajući broj (broj koji mu je naznačen na potvrdi o predaji zahtjeva) sistem će u kratkom vremenskom roku odgovoriti sa SMS porukom na isti broj. Poruka koju SMS modul vraća sadrži informacije o nazivu predmeta, broju predmeta, datumu podnošenja zahtjeva, zakonskom roku rješavanja predmeta, nedostajućim dokumentima, osobi koja je zadužena za rješavanje predmeta itd....

Prednost ovakvog sistema leži u činjenici da se po potrebi vrsta informacija koje sistem vraća, na osnovu postavljenog upita od strane podnosioca zahtjeva, može mijenjati i prilagođavati