A+ R A-

BUDŽET OPĆINE 2017

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj:102/13 i 13/14) i na osnovu clana 24.stav 3. Statuta opcine Gradacac («Službeni glasnik opcine Gradacac» broj 4/08), Opcinsko vijece opcine Gradacac, na sjednici održanoj 28.12.2016. godine, donosi


B U DŽ E T
OPCINE GRADACAC ZA 2017.GODINU

Cjelokupan dokument budžeta možete downloadovati sa donjeg linka:

Budžet 2017

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan