A+ R A-

STRUČNA SLUŽBA I PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Presjedavajući Gradskog vijeća Gradačac je Enir Šakić, profesor

 

STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA
Službom rukovodi: Mevludin Sejdić - sekretar jedinstvenog organa grada Gradačac

Opis poslova:

1) koordinira rad službi za upravu i drugih službi i izvršava poslove od znacaja za unutrašnju organizaciju i rad službi i posebnih službi,

2) odgovoran je za pripremu i provodenje programa rada Gradonačelnika i službi i Gradskog vijeća,

3) neposredno izraduje ili ucestvuje u izradi Statuta grada, opcih i pojedinacnih akata koje donosi Vijece i Gradonačelnik,

4) pomaže Gradonačelniku i Predsjedavajucem Gradskog vijeca u izvršavanju njihovih obaveza i neposredno rukovodi Strucnom službom Gradskog vijeca i Gradonačelnika,

5) odgovoran je Gradonačelniku za svoj rad.

 Poslovi Stručne službe Gradskog vijeća i Gradonačelnika vrše se u okviru jedinstvene organizacione jedinice kao poslovi kabineta (ureda) Gradonačelnika i službe Gradskog vijeća razvrstanih kroz radna mjesta.

 U okviru kabineta Gradonačelnika obavljaju se poslovi koji su neposredno vezani za izvršavanje ovlaštenja, odgovornosti i dužnosti Gradonačelnika i poslovi koji se po svojoj prirodi ne izvršavaju putem gradskih službi za upravu i drugih službi iz osnovne djelatnosti državne službe i pomocnotehnickih poslova, a narocito i to:

 1. Kabinetsko-protokolarne poslove,

2. Predstavljanje Grada,

3. Odnosa izmedu Grada i drugih organa (općina, kantona, BiH, međunarodne zajednice, saradnje sa trećim licima),

4. Odnose sa javnošcu, osim koje vrše gradske službe iz svoje nadležnosti,

5. Izvršavanje obaveza Gradonačelnika prema Gradskom vijeću i drugim organima i subjektima,

6. Vršenje i drugih poslova za obavljanje funkcije Gradonačelnika i poslova koje odredi Gradonačelnik,

7. Ucešce građana u poslovima lokalne samouprave i građanske inicijative.

U okviru Službe Gradskog vijeća obavljaju se poslovi za rad Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća a naročito:

1. Stručni i tehnički poslovi za održavanje sjednica Gradskog vijeća,

2. Stručni i tehnicki poslovi za rad komisija i radnih tijela Gradskog vijeća,

3. Stručni i tehnicki poslovi saradnje sa strankama u Gradskom vijeću,

4. Stručni i tehnicki poslovi saradnje sa organima uprave u vezi pripreme materijala za Gradsko vijeće,

5. Saradnja sa medunarodnim i drugim organizacijama za poboljšanje rada Gradskog vijeća,

6. Strucni i tehnicki poslovi za izdavanje službenih glasila Grada,

7. Poslovi oko izrade Statuta grada, Poslovnika i programa rada GV,

8. Strucni i tehnicki poslovi zapisnika, tonskih zapisa i slicno.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.