A+ R A-

O D L U K U o usvajanju Prostornog plana općine Gradačac za period 2008.-2028. godine

Sastavni dio ove Odluke je Prostorni plan koji sadrži tekstualni i graficki dio. Tekstualni dio u analognom i digitalnom obliku, sadrži cetiri dijela:
1. Opće i posebne ciljeve prostornog razvoja
2. Projekciju prostornog razvoja
3. Projekciju razvoja prostornih sistema
4. Odluku o provodenju Prostornog plana.
Graficki dio razmjere 1 : 25.000 u analognom i digitalnom obliku, sadrži 18 slijedećih karata :
1. Izvod iz plana višeg reda – Prostorni plan za područje Tuzlanskog kantona 2005 – 2025. g.
2. Sintezni prikaz postojećeg stanja u prostoru
3. Stanovništvo i sistem naseljenih mjesta
4. Urbana područja i građevinska zemljišta vanurbanih područja sa ograničavajućim faktorima razvoja
5. Urbana područja i građevinska zemljišta vanurbanih područja sa režimima građenja
6. Poljoprivredno zemljište
7. Šume i šumsko zemljište
8. Vode, vodne površine i vodoprivredna infrastruktura
9. Mineralne sirovine i prostori za razvoj privrede
10. Energetska infrastruktura
11. Saobraćajna infrastruktura i telekomunikacije
12. Prirodno i kulturno – istorijsko naslijeđe
13. Društvena i komunalna infrastruktura
14. Ugrožena područja
15. Sintezni prikaz korištenja prostora
16. Projekcija razvoja prostornih sistema – Osnova prostornog razvoja naselja
17. Projekcija razvoja prostornih sistema – Osnova prostornog razvoja privredne javne infrastrukture
18. Projekcija razvoja prostornih sistema – Osnova prostornog razvoja okoline

PRILOG:

Prijedlog odluke o usvajanju prostronog plana

Prostorni_plan_opcine_tekst, odluka o prov. i karte 1_25.000

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan