A+ R A-

Strateški plan razvoja općine Gradačac za period 2014 - 2023

U okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja u BiH koji predstavlja zajedničku inicijativu UNDP-a i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) izrađen je klučni strateško - planski dokument općine Gradačac

Strategija razvoja općine Gradačac
2014-2023

Dokument možete pogledati na linku:

Umjesto predgovora

STRATEGIJA 2014-2023

POSLJEDNJE VIJESTI

Službeni glasnik 5/20-GRAD

DOWNLOAD (http://www.gradacac.ba/naslovna/images/PDF/Sluzbeni_glasnici/2020/05-20.pdf)

Službeni glasnik 4/20-GRAD

DOWNLOAD (http://www.gradacac.ba/naslovna/images/PDF/Sluzbeni_glasnici/2020/04-20.pdf)