A+ R A-

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 15.10.2019. godine (utorak) u sali za sjednice„Gradačačkog sajma“ u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

 Na osnovu člana 45. Prečišćenog tekstaPoslovnikaOpćinskogvijećaGradačac («SlužbeniglasnikOpćineGradačac“, broj: 3/14), a u vezi sa članom 15. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 07.10.2019. godine 

 S A Z I V A M

3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 15.10.2019. godine (utorak) u sali za sjednice„Gradačačkog sajma“ u Gradačcu,  sa početkom rada u 9:00 sati

Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

 D N E V N I    R E D:

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gradačac za 2019. godinu.
 2. Nacrt budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu.
 3. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Grada Gradačac za 2019. godinu.
 4. Prijedlog odluke o uspostavi prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Gradačac (u korist JU OŠ “Hasan Kikić” za izgradnju fiskulturne sale).
 5. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (Target d.o.o.).
 6. Prijedlog odluke o prodaji i zamjeni nekretnina (TMD Automotiv).
 7. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnji otpadnih voda i priključenju na kanalizacioni sistem.
 8. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi (Ahmetašević Hata).
 9. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju prava služnosti (Ahmetašević Mirsad).
 10. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju prava služnosti (Hećimović Almir i Hećimović Miralem).
 11. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju prava služnosti (Hećimović Almir).
 12. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Odluku Gradonačelnika broj: 02-05-2320/19, od 26.09.2019. godine (davanje na korištenje i upotrebu kancelarije predsjedavajućeg Gradskog vijeća Turističkoj zajednici Grada Gradačac).
 13. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana UO JU Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac, ispred osnivača, sa teksom javnog oglasa.
 14. Prijedlog rješenja o razrješenjupredsjednika UO JU Javna bibliteka “Alija Isaković” Gradačac i imenovanju predsjednika UO do okončanja konkursne procedure a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
 15. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika UO JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac, sa tekstom javnog oglasa.
 16. Prijedlog rješenja o nominovanju četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva sa učešćem državnog kapitala JP “Komunalac” d.d. Gradačac, ispred osnivača.
 17. Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora JP “Parkinzi” d.o.o. Gradačac.
 18. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Gradačac.
 19. Prijedlog rješenja o imenovanju člana UO JU Apoteka Gradačac ispred Ministarstva zdravstva najduže  do 90 dana od dana imenovanja.
 20. Nacrt programa rada Gradskog vijeća Grada Gradačac za 2020. godinu.
 21. Protokol o postupanju gradske uprave u slučaju pojave incidenata motiviranih mržnjom.
 22. Informacija o stanju socijalne zaštite na području Grada Gradačac za 2019. godinu:

a) Informacija o stanju socijalne zaštite na području Grada Gradačac za period 01.01.2019.-30.09.2019. godine (obrađivač JU Centar za socijalni rad).

b) Informacija o stanju socijalne zaštite na području Grada Gradačac (obrađivač Gradska službe za društvene djelatnosti i BIZ).

23. Informacija o realizaciji akata Općinskog/Gradskog vijeća za period januar – septembar 2019. godine.

24. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.