A+ R A-

Političke stranke u OV Gradačac 2016-2020

Sastav klubova vijećnika koji participiraju u Gradskom vijeću Gradačac

 

 

KLUB VIJEĆNIKA SDP-a

1.

Mersed Šaldić – predsjednik Kluba vijećnika SDP-a

2.

Nedžad Škorić

3.

Muhidin Mašić

4.

Aron Mulahalilović

5.

Adel Jukan

6.

Denis Begović

7.

Amir Jakeškić

 

KLUB VIJEĆNIKA SDA

1.

Redžo Imširovićpredsjednik Kluba vijećnika SDA

2.

Elvedin Hrnčić

3.

Armin Tokić

4.

Meho Pezerović

5.

Mustafa Osmanović

6.

Kemal Hasičić

7.

Eldisa Halilović

 

KLUB VIJEĆNIKA RDS-a

1.

Hajrudin Mehanović – predsjednik Kluba vijećnika RDS-a

2.

Alija Kavazović

3.

Samir Spahić

4.

Sadik Mešić

5.

Mirsad Tokić

 

KLUB VIJEĆNIKA NiP-a

1.

Jasmin Deliomerović – predsjednik Kluba vijećnika NiP-a

2.

Husein Kujraković

3.

Ilma Nezić

 

KLUB VIJEĆNIKA SD BiH

1.

Enir Šakić - predsjednik Kluba vijećnika SD BiH

2.

Indir Deliomerović  

3.

Samir Fazlić

 

KLUB VIJEĆNIKA SBiH-HDZ

1.

Suad Huseinbašić - predsjednik Kluba vijećnika SBiH

2.

Marijan Šimić

 

Istupanjem vijećnika Elvira Omerovića iz Kluba SBB-a ugašen je taj Klub vijećnika. Vijećnici Elvir Omerović, Adem Ibrahimović i Albano Jusufović ne pripadaju niti jednom Klubu vijećnika.