A+ R A-

Političke stranke u OV Gradačac 2012-2016

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine (7 članova):

 

- Šećić Nedžad,

 

- Šakić Enir,

 

- Ćeskinović Danijel,

 

- Hećimović Edin,

 

- Škorić Nedžad,

 

- Imširović Atif,

 

- Šaldić Mersed.

 

 

 

Stranka demokratske akcije (7 članova):

 

- Mujkanović Ago,

 

- Mešić Mirzet,

 

- Mešić Mirsad,

 

- Kavazović Alija,

 

- Spahić Samir,

 

- Novalić Muhamed,

 

- Hrnčić Elvedin.

 

 

Savez za bolju budućnost (5 članova):

 

- Ibrahimović Ekrem,

 

- Kavazović Šemsudin,

 

- Pekarić Mirsad,

 

- Ahmetagić Bahrudin,

 

- Vuković Lejla.

 

 

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (4 člana):

 

- Huseinbašić Hikmet,

 

- Prljača Jusuf,

 

- Hasić Ahmet,

 

- Beširović Ramo.

 

 

Bosanskohercegovačka patriotska stranka Sefer Halilović(2 člana):

 

- Halilović Hermin,

 

- Mustafić Devleta.

 

 

Snaga ekonomskog pokreta (2 člana):

 

- Mešić Sadik,

 

- Jukan Adis.

 

 

Narodna stranka radom za boljitak (2 člana):

 

- Iskrić Fahro,

 

- Alić Edin.

 

Zastupnik sa liste nacionalnih manjina:

 

 

 

- Jusufović Enver.