A+ R A-

Javne ustanove sa područja općine Gradačac

Javna zdrvastvena ustanova Banja "Ilidža"

Javna zdravstvena ustanova Centar za  fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ je zdravstvena ustanova u kojoj se provodi preventivna zdravstvena zaštita, specijalistička i bolnička rehabilitacija. Ukupna površina objekta je 6.100 m2 ,smještajni kapaciteti ustanove su 151 ležaj, uglavnom u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, a od 2010. godine je u funkciji  hidroterapeutski i rekreativni zatvoreni bazen dimenzija 28,3X28,15m.

Ustanova ima dvije radne jedinice: radnu jedinicu  medicinska rehabilitacija i radnu jedinicu zajednički poslovi u kojoj je i restoran-sala.

Ustanova ima  76 zaposlenih

Adresa: Hazna bb

Kontatk telefon: 035 852 300

 

F O T O

Javna ustanova Centar za socijalni rad

Od svog osnivanja, 1967. godine,  ustanova je osnovna institucija socijalne zaštite u lokalnoj zajednici. Djelatnost ove ustanove kao dio ukupne socijalne politike usmjerena je na obezbjeđenje socijalne sigurnosti  građana i njihovih porodica u stanju socijalne potrebe.
Djelatnost ustanove i organizacija  rada Centra  odvija se kroz  organizacione dijelove:
-poslovi socijalne zaštite,
-poslovi dječje zaštite
-poslovi starateljstva i usvojenja
-poslovi bračnih i porodičnih odnosa
-vođenje baze podataka
-ekonomski, pravni i opšti poslovi
-poslovi direktora ustanove
U sastavu ustanove djeluje i kuća za djecu bez roditeljskog staranja «Duga» u kojoj je trenutno smješteno 7 djece.

Ustanova ima 13 zaposlenih

Adresa:  Ulica Hadžiefendina

Kontakt telefon: 035 817-227

http://gradacac.ba/naslovna/index.php/opcina-gradacac/javne-ustanove

 

Javna ustanova Dječije obdanište "Kolibri"

Ova ustanova obavlja djelatnost  iz djelokruga rada predškolskog odgoja i obrazovanja po Nastavnom planu i programu odgojno obrazovnog rada – cjelovitog razvojnog programa.    Osnovana 1973. godine ova ustanova u skladu sa naučnim dostignućima u ovoj oblasti najmlađoj populaciji nastoji osigurati sve uslove za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj. Na ukupno 746 m2 površine, sa koliko raspolaže ustanova,  rad se organizuje u grupama, kapacitet objekta je  140 mjesta, a prosječan broj djece koja pohađaju ustanovu je  oko 100.
Od aprila 2014. godine Ustanova  provodi obuhvat predškolske djece u godini pred polazak u školu  obavezim predškolskim  programom, a rad se odvija u učionicama u područnim osnovnim školama ili  odgovarajućim javnim objektima kako bi se što više približili djeci koja  nisu boravila u predškolskoj ustanovi.

Ustanova ima 13 zaposlenih

Adresa: Ulica Hadžiefendina

Kontakt telefon:  035 821 410

DOKUMENTI ZA PREGLED OBDANIŠTA "KOLIBRI"

- Plan javnih nabavki Javne ustanove Dječije obdanište "Kolibri" Gradačac za 2015 - u godinu


F O T O

Javna ustanova Javna biblioteka "Alija Isaković"

Kao samostalna ustanova djeluje od 1996. godine,  njena osnovna djelatnost je plansko, organizovano i sistematsko sakupljanje , stručna obrada i pohranjivanje, čuvanje, posrdovanje i predstavljanje bibliotečke građe, izrada kolekcija podataka i drugih proizvoda  i usluga   sa dodatnom vrijednošću za korisnike, osiguranje opće bibliotečke građe, prikupljanje informacija o građi i obavezno dostavljanje štampanog materijala. Osim bibliotečke djelatnosti, Ustanova kao sekundarnu ima zastuoljenu izdavačku djelatnost.
Ustanova je organizovana kao jedinstvena poslovna cjelna sa četiri unutrašnje organizacione jedinice: odjeljenje pokretne biblioteke, odjeljenje sa sjedištem u JZU Banja «Ilidža», odjeljenje za djecu i odjeljenje za odrasle.
Ustanova je organizator brojnih kulturnih sadržaja u gradu: priređivanje promocija, književnih večeri, suorganizator najznačajnije kulturne manifestacije u gradu  «Gradačačkih književnih susreta», izdavač  časopisa za kulturu «Diwan».

Ustanova ima  5 zaposlenih

Adresa: Nenavište

Kontakt telefon: 035 821-750

http://gradacac.ba/naslovna/index.php/opcina-gradacac/javne-ustanove
 
 F O T O

Centar za kulturu "Ahmed Muradbegović" 

Kao samostalna ustanova djeluje od 1996. godine, a sam   Radio  Gradačac je osnovan 1965. godine i djelovao je u okviru tadašnjeg Narodnog Univerziteta, a do 1992. godina bio je dio Centra za kulturi i informisanje Gradačac.

Djelatnost ustanove danas obuhvata slijedeće segmente:
-djelatnost informisanja
-videosnimanje, dopisništvo, produkcija
-manifestacije i djelatnost kulture
-zavičajna muzejska zbirka
Djelatnost informisanja  u okviru ustanove je najrazvijenija i angažuje najveći broj uposlenih u ustanovi, a uz nju se obavljaju i djelatnsoti televizijskog dopisništva za RTV TK i vrši sopstvena produkcija.
Ustanova se bavi  organizacijom kulturnih sadržaja za građanstvo, iz pozorišne, muzičke, filmske umejtnosti, književnosti, likovne umjetnosti i ostalih oblika kulturnog jelovanja.
Neke od manifestacija koje se redovno  održavaju  su «Smjeh je zdravlje», u povodu 1. aprila, godišnjica rada Radio Gradačc, Gradačački književni susreti,  kulturno-zabavne aktivnosti u vrijeme Sajma šljive,  te povremene pozorišne predstave, koncerti i kino projekcije.

Ustanova ima 10 zaposlenih.

Adresa: Nenavište bb

Kontakt telefon: 035-817-427

http://gradacac.ba/naslovna/index.php/opcina-gradacac/javne-ustanove

JZU Dom zdravlja

Ova ustanova pruža zdravstvenu zaštitu  licima sa prebivalištem na području općine Gradačac
Osim primarne  zdravstvene zaštite u Domu zdravlja se obavlja i spicijalističko-konsultativna djelatnost i to:  opća interna medicina, pneumoriziologija, ginekologija i porodilište, neurolgija, oftalmologija, pedijatrija, medicina rada, specijalističke stomatološke djelatnosti kao i vanbolnička dijagnostika.
U ustanovi djeluje 18 timova porodične medicine, organizovanih u Domu zdravlja i mreži ambulanata porodične medicine na  području općine. U strukturi zaposlenih 18 je  doktora medicine, 22 doktora medicine – specijalista, doktora stomatologije – 4 i doktora stomatologije – specijalsta  1.

Ustanova ima 174 zaposlena

Adresa:  Ul. Josipa Šibera bb

Telefon 035 817-110

http://gradacac.ba/naslovna/index.php/opcina-gradacac/javne-ustanove

 F O T O

JU Apoteka

Javna ustanova Apoteka Gradačac je zdravstvena ustanova koja osigurava snabdijevanje i izradu lijekova stanovništvu, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim licima i zdravstvenim radnicima  koji obavljaju privatnu praksu.
Osim snabdijevanja lijekovima, ustanova obavlja i snabdijevanje pomoćnim ljekovitim sredstvima, pomoćnim sredstvima u liječenju i medicinskim proizvodima, dječjom hranom, dijetetskim proizvodima, sredstvima za njegu , očuvanje, i unapređenje zdravlja  idr.
U cilju  poboljšanja kontakta sa pacijentima  ustanova povremeno provodi i odgovarajuće programe  - program zdrave ishrane, inkontinencije, osteoporoze .

 Ustanova ima 7 zaposlenih

Adresa Ul. Josipa Šibera bb

Kontakt telefon 035-817-149

JAVNE USTANOVE

 

 

 

Banja "Ilidža"

Web stranica

 

Obdanište "Kolibri"

Web stranica

 

L O G O

Centar za socijalni rad

Web stranica

 

Biblioteka

Web stranica

 

L O G O

Centar za kulturu

Web stranica

 

L O G O

Dom zdravlja

Web stranica

 

L O G O

JU Apoteka

Web stranica

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.