A+ R A-

BUDŽET OPĆINE GRADAČAC ZA 2014-u GODINU

REBALANS BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2014-u GODINU ( 26.12.2014. godine )

--------------------------------------------------------------------

IZVJEŠAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA 2014-a godina

--------------------------------------------------------------------------------------
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA JANUAR - SEPTEMBAR 2014

----------------------------------------------------------------------

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA JANUAR - JUNI 2014

--------------------------------------------------------------------------------------

Na osnovu  člana 32.Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj: 102/13 i 13/14) i na osnovu člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na sjednici održanoj  29.05.2014.godine, donosi

 

IZMJENE  I  DOPUNE  B U DŽ E TA OPĆINE  GRADAČAC  ZA  2014.GODINU

Cjelokupan dokument možete download-ovati u nastavku:

Rebalans budžeta - Maj 2014e

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na osnovu člana 19.Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj: 19/06,76/08 i 5/09) i na osnovu člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na sjednici održanoj 26.12.2013.godine, donosi
B U DŽ E T OPĆINE GRADAČAC ZA 2014.GODINU


Cjelokupan tekst dokumenta možete download - ovati u nastavku:

Downloadi
BUDZET_2014 BUDZET_2014
Bidžet općine Gradačac za 2014-u godinu.

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan