A+ R A-
Up

Elektronski zahtjevi iz oblasti boračko – invalidske zaštite

Zahtjev za priznavanje prava porodičnu invalidninu
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć u slučaju smrti
Zahtjev za refundaciju finansijskih sredstava u svrhu priključka na infrastrukturnu mrežu
Priznavanje prava na PI-utvrđivanje nesposobnosti za privređivanje
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak iza umrlog nosioca ratnog priznanja/odlikovanja
Zahtjev za priznavanje prava na PI iza smrti RVI
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu-utvrđivanje novog iznosa naknade
Zahtjev za priznavanje prava na pomoć u slučaju smrti demobiliziranog branioca-troškova dženaze/sahrane
Zahtjev za prenos dokumentacije lične invalidnine u drugu općinu/grad
Zahtjev za novčanu pomoć u slučaju smrti RVI-a
Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu, kao bratu-sestri poginulog borca
Zahtjev za izdavanje uvjerenja
Zahtjev za priznavanje svojstva ratnog-mirnodopskog vojnog invalida
Zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica za 2021. godinu
Zahtjev za priznavanje-utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta zbog nastalih promjena
Zahtjev za utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta i ortopedskog dodatka zbog nastalih promjena
Zahtjev za utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta i dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica zbog nastalih promjena
Zahtjev za utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta, dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedskog dodatka zbog nastalih promjena
Zahtjev za priznavanje svojstva RVI po osnovu oboljenja i utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta zbog pogoršanja zdravstvenog stanja vezano za ranjavanje
 
 
Powered by Phoca Download