A+ R A-

Strategija prema mladima Općine Gradačac 2019.-2023. – Vijeće mladih Općine Gradačac

Strategija prema mladima Općine Gradačac 2019.-2023. – Vijeće mladih Općine Gradačac

Nedostatak sistemskih rješenja nagomilanih problema koji pogađaju mlade, kao i njihov položaj u društvu  dovodi do toga da sve veći broj mladih koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu. S tim u vezi danas je u prostorijama općine Gradačac održan okrugli sto predstavnika Općine Gradačac, Vijeća mladih općine Gradačac, Javnih insititucija, NVO-a  i drugih osoba relevantnih za ovu problematiku.

Nosilac projekta izrade „Strategije prema mladima općine Gradačac 2019.-2023.“ je Vijeće mladih općine Gradačac u partnerstvu s Institutom za mlade KULT uz podršku Općine Gradačac. Projekat je podržan kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD, koji finansira Evropska unija (Eu ), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

Strategijom je predviđeno predlaganje i izrada programa zapošljavanja i samozapošljavanja, zatim povećanja konkurentnosti na tržištu rada, s ciljem smanjenje odlaska mladih, što predstavlja veliki problem za razvoj Bosne i Herecegovine, kao i općine Gradačac.

„Položaj mladih i njihovo planiranje života u Gradačcu, odnosno u BiH, bi se kroz stambenu politiku svakako popravio i naveo mlade na slobodnije planiranje porodice i života ovdje. Osim toga želimo utjecati i na zdravstvenu i socijalnu politiku i u tom segmentu djelovati na poboljšanje trenutnog položaja mladih“ - rečeno je iz Vijeća mladih općine Gradačac

Strategija je dokument koji će identificirati potrebe mladih na lokalnom nivou, a oni treba da preuzmu inicijativu i da utiču na one koji donose odluke kako bi se njihov položaj poboljšao. To je jedini ispravan način vođenja brige i politike o mladima, koji će odražavati stvarne potrebe istih i jasno definirati način implementacije.

Kroz prvu aktivnost- okrugli sto, glavnim akterima koji mogu uticati da mladi učestvuju u svim procesima donošenja odluka kao i  kreiranju ovog dokumenta od bitnog značaja za lokalnu upravu i zajednicu, predstavljena je kompletna ideja projekta. 

Zatim je u prostorijama Općine Gradačac održan radni sastanak  Radne grupe za izradu dokumenta "Strategija za mlade općine Gradačac 2019- 2023." Članovi Radne grupe upoznali su se sa budućim koracima izrade Strategije gdje je predstavljen Akcioni plan sa ciljem utvrđivanja metodologije i dinamike rada.

Izradi Strategije prema mladima prethodilo je i „Istraživanje o potrebama i problemima mladih“ u kojem su učestvovali mladi sa područja općine Gradačac. Obučeni anketari su u proteklom periodu sproveli anketu, na uzorku od 370 ispitanika, u svim mjesnim zajednicama na području općine Gradačac.