A+ R A-

Općina Gradačac je jedinica lokalne samouprave u okviru Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine i zauzima prostor u sjeveroistočnom dijelu BiH površine 2018 km².

Dejtonski mirovnim sporazumom Općine Gradačac je podijeljena općina, što opredjeljuje njen razvoj u postratnom periodu. Po posljednjem popisu stanovništva (2013).godine Gradačac ima 39 340 stanovnika, sa 11.881 domaćinstava, privrednih subjekata organizovanih u preduzeća je blizu 400, a isto toliko je registrovano i raznih obrta.

U privredu i van privrede zaposleno je 8610 radnika. Općina ima resurse za razvoj u djelatnostima poljoprivrede, turizma i trgovine, prehrambene, metalske, tekstilne, drvne industrije kao i uslužnih djelatnosti. Infrastruktura je razvijena za osnovne potrebe postojeće privrede i stanovništva, u oblasti putne i komunalne infrastrukture. Osnovni ciljevi Općine Gradačac i Općinske uprave za 2018.godinu utvrđeni su Strategijom razvoja Općine do 2023.godine i Osnovama programa i politika za mandatni period 2016.-2020.godine.  

Ovi ciljevi su definisani kroz:

  1. Unapređenje javne uprave i finsija;
  2. Infrastrukturni projekti;
  3. Lokalni ekonomski razvoj. 

 

PROGRAMI I PLANOVI RADA ZA 2020-u GODINU

Program rada Općinskog načelnika i općinske uprave za 2020-u godinu

Plan implementacije i indikativni finansijski okvir za 2020. godinu

PROGRAMI I PLANOVI RADA ZA 2018-u GODINU

Program rada Općinskog načelnika i općinske uprave za 2018-u godinu

Program rada Stručne službe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika za 2018-u godinu

Program rada Općinske službe za opću upravu i inspekcijski nadzor

Program rada Općinske službe za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu

Program rada Općinske službe za privredu budžet i finansije

Program rada Općinske službe za geodetske i imovinsko pravne poslove

Program rada Općinske službe civilne zaštite

Program rada Općinske službe za internu reviziju

Program rada Odsjeka za upravljanje razvojem

Program rada Odsjeka za komunalne poslove

Program rada Odsjeka za urbanizam