Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Materijali za 12. radnu sjednicu planiranu za 14.03.2018. godine
A+ R A-

Materijali za 12. radnu sjednicu planiranu za 14.03.2018. godine

DNEVNI RED

 1. Izmjene i dopune Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu.
 2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (gradska garaža).
 3. Nacrt Odluke o utvrđivanju  školskih područja osnovnih škola na područja općine Gradačac.
 4. Prijedlog Odluke o visini rente po m2 korisne površine građevine koja će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu;
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine m2 korisne stambene površine na području općine;
 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Komisije za procjenu nepokretnosti i prava.
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu nepokretnosti i prava do okončanja procedure po Javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje dva člana Nadzornog odbora Javnog stambenog preduzeća.
 9. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Aneks Sporazuma o pod-grantu za projekat vodosnabdijevanja “Gradačac između Federacije BiH i općine Gradačac”:
 10. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Aneks Sporazuma o pod-grantu za projekat vodosnabdijevanja “Gradačac između općine Gradačac i JP “Komunalac” d.d. Gradačac;
 11. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Aneks podugovora o zajmu za projekat vodosnabdijevanja “Gradačac” između Općine Gradačac i JP “Komunalac” d.d. Gradačac;
 12. Prijedlozi rješenja o dopuni rješenja o imenovanjima članova nadzornih odbora javnih preduzeća:

a) JP Veterinarska stanica

b) JP „Parkinzi“

c) Javno stambeno preduzeće

13. Prijedlozi programa rada javnih ustanova za 2018.godinu.

a) JZU Dom zdravlja;

b) JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac

c) JU “Apoteka” Gradačac

d) JU Centar za socijalni rad Gradačac      

e) JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac;

f) JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac                                           

14.  Prijedlozi programa rada  javnih preduzeća za 2018.godinu.

a) JP Veterinarska stanica

b) JP „Parkinzi“

c) Javno stambeno preduzeće

15. Prijedog Programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2018. godinu.

16. Prijedlog Programa održavanja riječnih korita za 2018. godinu na području općine Gradačac /mala Tinja, stara Gradašnica i lateralni kanal.

17. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općini Gradačac za period 01.01. – 31.12. 2017. godine.

18.Izvještaj o  stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva na području općine Gradačac sa planom popravke i sanacije. 

19.  Informacija o stanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu općine Gradačac sa prijedlogom mjera.

20. Informacija o radu Mjesnih zajednica Vučkovci i Zelinja Donja.

21.  Pitanja, prijedlozi i inicijative vijećnika Općinskog vijeća.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.