A+ R A-

Poštovani posjetioci, dobro došli na podstranicu "Izbori članove vijeća mjesnih zajednica na području grada Gradačac"

Putem nje ćete moći pristupiti svoj relevantoj dokumentaciji kao i obavijestima resorne službe i imenovane komisije.

DOWNLOAD

- Odluka Gradskog vijeća o raspisivanju izbora u MZ - 09.11.2023. godine

- Rješenje Gradskog vijeća o imenovanju Komisije za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

- Pravilnik Komisije o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načina verifikacije provedenih izbora

- Obrasci Pravilnika  Komisije o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načina verifikacije provedenih izbora

 

---------------------------------------------------------------

Lokacije biračkih mjesta za izbore za članove vijeća MZ

Komisija za provođenje izbora u mjesnim zajednicama, obaviještva sve građane da će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora broj: 01-04-303-1/23 od 23.11.2023. godine, te odluci Gradskog vijeća, Izbori za članove vijeća mjesnih zajednica održati u nedjelju, 28.01.2024. godine, u sljedećim mjesnim zajednicama i na naznačenim lokacijama:

Mjesna zajednica

 

Lokacija održavanja izbora

MZ Bagdale AHmetaši

Društveni dom

MZ Biberovo polje

Društveni dom

MZ Bukva

JU O.Š. „Safvet beg Bašagić“

MZ Centar

JU O.Š. „Ivan Goran Kovačić“

MZ Donja Međiđa

Društveni dom

MZ Hrgovi Donji

Područna škola „Mehmed beg Kapetanović Ljubušak“

MZ Jelovče selo

Društveni dom

MZ Kerep

Društveni dom

MZ Lukavac Gornji

Društveni dom

MZ Ledenice Donje

Društveni dom

MZ Ledenice Gornje

Područna škola „Ivan Goran Kovačić“

MZ Mionica I

Društveni dom

MZ Mionica Centar

MZ Mionica III

Prostorije Mz

Društveni dom

MZ Međiđa Srednja

Bivša prodavnica kod džamije

MZ Požarike

Područna škola „Ivan Goran Kovačić“

MZ Rajska

Društveni dom

MZ Sibovac

Društveni dom

MZ Srnice Donje

Prostorije Mz

MZ Srnice Gornje

Društveni dom

MZ Svirac

Skenderija

MZ Škorići

MSŠ „Hasan Kikić“ Gradačac

MZ Toke

Društveni dom

MZ Varoš

Poslovni prostor Mešić Suada-preko puta auto škole Buba

MZ Vida I

Društveni dom

MZ Vida II

Društveni dom

MZ Vučkovci

Društveni dom

MZ Zelinja Donja

Društveni dom-Prostorije Mz

MZ Zelinja Srednja

Društveni dom

Komisija za MZ

Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

Husein kapetana Gradaščevića

Tel/fax : 035/369-760

Članovi Gradske izborne komisije:

- Bijedić Mirel - predsjednik - mirel.bijedic@gradacac.ba

- Nataša Perić - član
- Nihada Zelinkić - član
- Monika Cvitkušić - član
- Elvir Nezić - član