A+ R A-

Pravne oblasti iz građanskog prava na temelju kojih će se obavljati intervju sa kandidatima za izbor i imenovanje zamjenika općinskog pravobranioca općine Gradačac

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

ZAMJENIKA OPĆINSKOG PRAVORANIOCA

Gradačac 14.02.2017. godine

U skladu sa članom 8. Stav 1. Kriterija i standarda za izbor i ocjenjivanje kandidata po raspisanom javnom konkursu za izbor i imenovanje zamjenika općinskog pravobranioca općine Gradačac, broj 02-34-3041/2016 od 30.12.2016.g. Komisija za izbor i imenovanje zamjenika općinskog pravobranioca na sjednici od 14.02.2017.godine  u t v r đ u j e

 

Pravne oblasti iz građanskog prava

na temelju kojih će se obavljati intervju sa kandidatima

za izbor i imenovanje zamjenika općinskog pravobranioca općine Gradačac

koji su od značaja za obavljanje upražnjenje pravobranilačke dužnosti

 

  1. Zakon o stvarnim pravima („Službene novineFBiH“ br.66/13 i 100/13), Komentarom Zakona o stvarnim pravima FBiH, autora: prof.dr.Ilija Babić, prof.dr. Duško Medić, prof.dr. Enes Hašić, prof.dr.Meliha Povlaković i doc.dr.Larisa Velić, Sarajevo 2014.g.;
  2. Zakon o obligacionim odnosima („Sl.list SFRJ“, BR.29/78, 39/85, 45/89 i 57/89; „Sl list RBiH“ br. 2/92,13/93 i 13/94 i „Sl.novine FBiH“ broj 29/03 i 42/11“), koji se primjenjuju kao Federalni zakon temeljem člana IX .5 Ustava Federacije BiH;
  3. Zakon o parničnom postupku („Sl.nov.FBiH“, br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15);
  4. Zakon o zemljišnim knjigama FBiH („Sl.nov. FBiH“ br.58/02, 19/03 i 54/04); i
  5. Zakon o eksproprijaciji FBiH(„Sl.nov.FBiH“ br. 70/07, 36/10, 25/12) , sa Komentarom Zakona o eksproprijaciji , autora Blagoje Vesković, Sarajevo 2007.godine.       

 

 Komisija za izbor i imenovanje zamjenika općinskog pravoranioca

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan