A+ R A-

Konačna odluka programa raspodjele sredstava za finansiranje iz budžeta 2017e - tekući transferi neprofitnim organizacijama

 Na osnovu člana 38. Statuta  općine Gradačac  (“Službeni glasnik općine Gradačac”,br. 4/08. i 5/12. i 1/17.), Budžeta općine Gradačac za 2017. Godinu,, Prijedloga  program raspodjele finansijskih sredstava za sufinansiranje programa /projekata  iz Budžeta općine Gradačac po Javnom pozivu za 2017. godinu dostavljenog od strane Općinske službe za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu i člana 14.   Odluke o kriterijima,  načinu i postupku  raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za finasiranje/sufinasiranje programa/projekta nevladinih  i neprofitnih organizacija na području  općine Gradačac, općinski načelnik donosi:

                                                                                            

   KONAČNU ODLUKU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA 

za finasiranje/sufinansiranje programa/projekata  izBudžetaopćineGradačac po Javnom pozivu za  2017. godinu

ekonomska pozicija:    614300  -  tekući  transferi  neprofitnim organizacijama u iznosu od 36.000.00 KM

-  finansiranje/sufinansiranje programa/projekta   mjesnih zajednica

DOWNLOAD:

Konačna odluka