A+ R A-

Poništenje javnog oglasa

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka 2. i 21. Statuta  Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“ broj: 4/08, 5/12 i 1/17), Općinsko vijeće Općine Gradačac Odlukom broj: 01-05-323/17, usvojenoj na hitnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 29.09.2017. godine 

 PONIŠTAVA

-         Javni oglas za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u nadzornim odborima u javnim preduzećima na Općini Gradačac, ispred osnivača,

-         Javni oglas za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u upravnim odborima,

 objavljenih u dnevnom listu „Avaz“ dana 14.09.2017. godine, „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 70/17 od 15.09.2017. godine i na web stranici Općine Gradačac.