A+ R A-

Privremena rang lista kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2017_2018

Na osnovu člana 14. Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac", br.5/2013,), Odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku-akademsku 2017 / 18. godinu, broj: 01-05-405/17. od 23.11.2017. godine, i Pravilnika o općim uslovima, postupku i kriterijijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac, br. 02-14-2996. od 14.10.2013. godine, Komisija općinskog vijeća za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu na sastanku održanom 2. februara 2018. godine, objavljuje:

PRIVREMENU  RANG LISTU
kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2017/2018.godinu

 KATEGORIJA I  -  UČENICI GENERACIJE
 KATEGORIJA II  -  Studenti sa ostvarenom proječnom ocjenom 9 i više u prethodnoj akademskoj godini
 KATEGORIJA III  -
Studenti  I godine studiranja/brucoši
 KATEGORIJA IV  -
Studenti od  II do VI godine dodiplomskog studija i I ciklusa bolonjskog sistema studiranja
 KATEGORIJA V  - 
Studenti iz porodice korisnika boračko - invalidske zaštite
 KATEGORIJA VI  -
Učenici srednjih škola i studenti iz socijalno ugroženih porodica

DOWNLOAD:

Kompletne privremene rang liste