A+ R A-

J A V N I P O Z I V za odabir projekata iz oblasti sporta koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu

Na osnovu člana   38.  Statuta općine Gradačac  (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,broj: 4/08., 5/12. i 1/17) i    člana 3. Odluke  o  načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 6/18.), Općinski načelnik  dana   27.  marta  2019. godine,  objavljuje

  J A V N I   P O Z I V

za odabir  projekata iz oblasti sporta  koji će se finansirati/sufinansirati

iz Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu

Općina Gradačac poziva organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) - sportske klubove da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa  javnim interesom i  razvojnim ciljevima Općine Gradačac

( Strategija Općine Gradačac  2014-2023) iz oblasti sporta, i to:

 

1.1.    stvaranje preduslova za  takmičenje  sportskih klubova  u  2019. godini;

1.2.    afirmacija i razvoj masovnog sporta (trenažni proces, škole sporta);

1.3.    vanškolske sportske aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola sa fokusom na organizaciju

općinskih školskih  takmičenja;

       1.4.  organizacija tradicionalnih  sportskih mainfestacija;

       1.5.  sportske aktivnosti i takmičenja  osoba  sa inavaliditetom.

 

Sredstava za raspodjelu po javnom pozivu planirana su na ekonomskoj poziciji:614122 -  transfer za sport  u iznosu od    470.000,00  KM.

Minimalni iznos sredstava za   dodjelu  po odobrenom  projektu iznosi................................................2.000,00   KM,

Maksimalni iznos sredstava za dodjelu po do  odobrenom projektu  iznosi......................................180.000,00    KM.

 

Općina Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Rok za realizaciju odobrenih  projekta je 31.12. 2019. godine.

DOWNOAD:

Tekst javnog poziva i cjelokupna propratna dokumentacija