A+ R A-

Konačne rang liste po javnom pozivu kapitalnih programa/rojekata MZ za 2019-u godinu

Na osnovu člana 14.  Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačca za finansiranje/sufinansiranje kapitalnih programa/projekta mjesnih zajednica na području općine Gradačac i Prijedloga kapitalnih programa/projekata MZ koje ispunjavaju uslove Javnog poziva dostavljenog od strane   Komisije  za ocjenjivanje i izbor kapitalnih  programa/projekata  mjesnih zajednica   prijavljenih  na  Javni  poziv  Grada Gradačca  za 2019. godinu,  Gradonačelnik donosi:

 

                                                     KONAČNU LISTU  PROGRAMA/ PROJEKATA MZ KOJE SU ISPUNILE  I MZ KOJE NISU ISPUNILE USLOVE  JAVNOG POZIVA

                         za odabir kapitalnih  programa/ projekata mjesnih zajednica   koji će se finansirati/sufinansirati   iz  Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu

                                                               ekonomska pozicija:  615311  - kapitalni transferi  neprofitnim organizacijama u iznosu od 150.000,00 KM

DOWNLOAD

Konačna rang lista MZ koje su ispunile uslove javnog poziva

Konačna rang lista MZ koje su nisu ispunile uslove javnog poziva