A+ R A-

INTERNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos

Gradonačelnik Grada Gradačac na osnovu odredbi člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac, broj: 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, o b j a v lj u je

 

INTERNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos

1.Naziv radnog mjesta

Referent za vatrogastvo-vatrogasac u Službi civilne zaštite na neodređeno vrijeme - 2 (dva) izvršioca.

2.Opis poslova radnog mjesta

-učestvuje u vatrogasnim intervencijama;

-obavlja  dežurnu   službu   u  objektima  Vatrogasne jedinice   i   na  objektima  gdje Vatrogasna jedinica vrši protivpožarna dežurstva;

-održava vatrogasne sprave i opremu u urednom stanju;

-kroz redovnu stručno-praktičnu i teoretsku nastavu stručno se osposobljava;

-poslije intervencije vozila snabdijeva sredstvima za gašenje;

-vrši poslove iz svoje uže specijalnosti iz građanstva;

-učestvuje na sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara;

-odgovoran je za upotrebu lične zaštitne opreme za vrijeme vatrogasne intervencije;

-odgovora za blagovremeno i kvalitetno obavljanje povjerenih poslova;

-odgovara za provođenje pravila službe vatrogasnih jedinica;

-odgovara za poštivanje i provođenje odluke o unutrašnjem redu;

-odgovara za kolegijalan odnos i poštivanje radne discipline;

-stalno opšte i stručno obrazovanje;

-obavlja i sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

3.Posebni uslovi za obavljanje poslova

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18), - (da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac, broj: 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja Internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

Uslovi za vršenje poslova:

- KV/SSS - najmanje III stepen tehničkog ili društvenog smjera,

- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

- najmanje šest (6) mjeseci  radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole,

- položen ispit za profesionalnog vatrogasca.

4. Spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na Interni oglas

Uz prijavu na Interni oglas kandidati prilažu slijedeće dokumente (originale ili ovjerene kopije)

-          uvjerenje o državljanstvu ili CIPS – prijava,

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          svjedočanstvo (diploma) o završenoj stručnoj spremi,

-          uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike,

-          dokaz (uvjerenje ili potvrda ) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u organu državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Tuzlanskom kantonu,

-          dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu,

-          ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,

-          ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH.  

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati koji nemaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca dužni su ga položiti najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od dana prijema u radni odnos.

NAPOMENA: Shodno odredbama člana 72. stav 3. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18) pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namještenici organa državne službe svih nivoa vlasti u Tuzlanskom kantonu koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tog radnog mjesta.

5. Rok trajanja oglasa

Interni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i službenoj internet stranici Grada Gradačac.

6. Adresa za podnošenje prijava na Interni oglas

Prijavu na oglas sa svim potrebnim dokumentima treba dostaviti neposrednim putem ili putem pošte preporučeno na adresu: Grad Gradačac, ulica H.k.Gradaščevića, broj 54, 76250 Gradačac sa naznakom “Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos - Referent za vatrogastvo -vatrogasac u Službi civilne zaštite na neodređeno vrijeme - 2 (dva) izvršioca - ne otvarati“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.