A+ R A-

PRIVREMENA RANG LISTA - kandidata za dodjelu stipendija za akademsku 2019/20. godinu

Na  osnovu   člana   14.   Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  općine   Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac", br.5/2013,),  Odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku-akademsku   2019 / 20. godinu,  broj: 01-05-67/19. od 10.9.2019. godine, i Pravilnika o općimu uslovima, postupku i kriterijijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac, br. 02-14-2996.  od  14.10.2013. godine, Komisija za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  na sastanku održanom 20.12.  2019. godine, objavljuje

PRIVREMENU   RANG LISTU
kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2019/20.godinu

KATEGORIJA I  - Učenici generacije
KATEGORIJA II - Studenti sa ostvarenom proječnom ocjenom 9 i više u prethodnoj akademskoj godini
KATEGORIJA III -Studenti  I godine studiranja/brucoši
KATEGORIJA IV -Studenti od  II do VI godine dodiplomskog studija i I ciklusa bolonjskog sistema studiranja
KATEGORIJA V - Studenti iz porodica korisnika boračko-invalidske zaštite
KATEGORIJA VI - Učenici srednjih škola i studenti iz socijalno ugroženih porodica

DOWNLOAD:

Privremena rang lista po kategorijama