A+ R A-

Konkursi i oglasi Vlade TK

Vlada TK putem Ministarstva za boračka pitanja objavljuje Konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža, te Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini  na području Tuzlanskog kantona  u gradu/općini

Klikom na pojedine naslove dobijate detaljnije informacije o istom:

 

K O N K U R S
za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

 

O G L A S
za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba
branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini
 na području Tuzlanskog kantona  u gradu/općini