A+ R A-

Obavještenje-poljoprivredni proizvođači

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačca da u narednim danima ne čekajući krajnji rok 31.03.2022.godine, izvrše ažuriranje podataka (obnova gazdinstava) u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata u nadležnoj Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije.
Ažuriranje podataka u Registru potrebno je obaviti u što kraćem roku kako bi nadležno Kantonalno ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa Federalnim institucijama moglo preduzeti aktivnosti koje se odnose na realizaciju planova za proljetnu sjetvu i novčanu podršku u tekućoj godini.

Za detaljnije informacije obratiti se državnom službeniku Zuhdiji Kozici
Stručnom savjetniku za poljoprivredu