A+ R A-

PRIVREMENA RANG LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA GRADA GRADAČAC, PO PONOVLJENOM KONKURSU, ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2022/23 GODINU

Na  osnovu   člana   14.   Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju   Grada   Gradačac ("Službeni glasnik Grada Gradačac", broj: 11/21,), 

Odluke o broju stipendija, novčanom iznosu i broju rata za školsku-akademsku   2022/23. godinu, ("Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj: 7/22) i Pravilnika o općim uslovima, postuku I kriterijima za ostvarivanje prava  na stipendiju Grada Gradačac,("Službeni glasnik Grada Gradačac,  broj 3/22) Komisija za provođenje postupka dodjele stipendija Grada Gradačac, objavljuje

           

 

PRIVREMENU RANG LISTU ZA DODJELU STIPENDIJA GRADA  GRADAČAC, PO PONOVLJENOM  KONKURSU,

           ZA  ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2022/23 GODINU

DOWNLOAD

Privremena rang lista po kategorijama