A+ R A-

PONOVLJENI KONKURS za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2023/24. godinu

Na osnovu člana 10. stav 3.  Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac ( «Službeni glasnik Grada Gradačac» broj: 11/2021.) i  Odluke o broju stipendija, novčanom iznosu stipendija i broju rata za školsku/akademsku godinu  2023/24. godinu,  („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj: 7/23)   Gradska služba za  opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku  i socijalnu zaštitu  dana  25. 4. 2024. godine raspisuje

 PONOVLJENI  KONKURS

za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2023/24. godinu

DOWNLOAD

Tekst konkursa, prijavni obrasci i izjave