A+ R A-

PRIVREMENU RANG LISTU ZA DODJELU STIPENDIJA GRADA GRADAČAC, PO PONOVLJENOM KONKURSU, ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2023/24 GODINU

Na osnovu   člana   14.   Odluke   o općim   uslovima, postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju   Grada   Gradačac ("Službeni glasnik Grada Gradačac", broj: 11/21,), Odluke o broju stipendija, novčanom iznosu i broju rata za školsku-akademsku   2023/24. godinu, ("Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj: 7/23) i Pravilnika o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava  na stipendiju Grada Gradačac,("Službeni glasnik Grada Gradačac,  broj 3/22) Komisija za provođenje postupka dodjele stipendija Grada Gradačac, objavljuje

PRIVREMENU RANG LISTU ZA DODJELU STIPENDIJA GRADA GRADAČAC,

PO PONOVLJENOM KONKURSU ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2023/24 GODINU

DOWNLOAD

Rang lsita