Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Održana 7. sjednica Općinskog vijeća Gradačac
A+ R A-

Održana 7. sjednica Općinskog vijeća Gradačac

Danas je održana 7. radna sjednica Općinskog vijeća Gradačac. Općinsko vijeće ja razmotrilo i usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac  za prvih 6. mjeseci ove godine. Također usvojene su Izmjene i dopune Budžeta Općine Gradačac za 2107. a koje se većim dijelom odnose na kapitalna ulaganja kao i učešće u realizaciji projekata koji se finansiraju između međunarodnih organizacija i drugih nivoa vlasti, kao i poboljšanje infrastrukturnih objekata.

Vijeće je donijelo Odluku o vodosnabdijevanju (EBRD) kojom se utvrđuju uslovi i način vodosnabdijevanja građana pitkom vodom, održavanje i razvoj sistema vodosnabdijevanja kao i regulišu prava i obaveze davaoca i korisnika usluga. Na osnovu ove Odluke donijet će se odluke o povjeravanju obavljanja poslova kao i određivanja cijene komunalne usluge.

Općinsko vijeće razmotrilo je Informacije o funkcionisanju mjesnih zajednica i statusu nepokretne imovine u istim kao i usvojilo Izvještaj o radu Općinskog prvobranilaštva za 2016.

Vijeće je iz svoje nadležnosti donijelo više odluka i utvrdilo tekstove oglasa za izbor upravnih odbora  u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Općina Gradačac, kao i imovinsko pravnih rješenja iz nadležnosti Vijeća.

Općinsko vijeće izvršilo izbor dva člana općinske izborne komisije kao i donijelo Odluku o kriterijima za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava kao i imenovalo članove ove komisije do provođenja konkursne procedure.

Na ovoj sjednici pokrenuto je više prijedloga i inicijativa kao i pitanja vijećnika.