Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Nastavak aktivnosti oko izgradnje škole u Vučkovcima
A+ R A-

Nastavak aktivnosti oko izgradnje škole u Vučkovcima

 

Danas je održan radni sastanak Općinskog načelnika, predstavnika MZ Vučkovci, OŠ Mehmed beg Kapetanović Ljubušak Srnice Donje i predstavnika roditelja MZ Vučkovci. Tema sastanka bila je aktuelna problematika oko projekta izgradnje školskog objekta u MZ Vučkovci kao i o budućim koracima ka realizaciji istog. Istaknuto je da  u realizaciju ovog projekta trebaju da se  uključe svi ključni akteri u lokalnoj zajednici kako bi došlo do poboljšanja uslova života prvenstveno misleći na djecu koja pohađaju ovu područnu školu.

Napominjemo da je Općina Gradačac već poptisala sporazum o  učešću Općine Gradačac u izgradnji područne škole u  Vučkovcima . Radi se o izgradnji objekta područne škole u MZ Vučkovci u sastavu JU OŠ Mehmed beg Kapetanović Ljubušak Srnice Donje.Općina Gradačac će sufinansirati izgradnju Područne škole u MZ Vučkovci, čiji je investitor  JU OŠ Mehmed beg Kapetanović Srnice Donje, u visini do 100.000 KM planiranih u Budžetu općine Gradačac za 2017.